Home NieuwsNijmegen Boze bewoners uitten mening op inspraakavond kamerverhuurbeleid

Boze bewoners uitten mening op inspraakavond kamerverhuurbeleid

door Redactie

Bewoners vinden dat het huidige beleid omtrent verkamering moet worden gehandhaafd. Of het beleid moet worden uitgebreid is nog maar de vraag. Dat is de conclusie van het debat over het voorgestelde kamerverhuurbeleid in Nijmegen in het stadhuis afgelopen woensdagavond.

Inspraak tegen wetsvoorstel
De inspraakavond was georganiseerd naar aanleiding van de Beleidsnota Kamerverhuur 2016. In de beleidsnota, opgesteld door wethouder Bert Velthuis, worden maatregelen getroffen om verdere ‘verkamering’, het opdelen van een pand in meerdere studentenkamers, tegen te gaan en om de overlast in de buurt die studenten veroorzaken, aan te pakken. Het nieuwe beleidsvoorstel maakte nogal wat los onder studenten en buurtbewoners. Daarom organiseerde de gemeente een inspraakavond over de beleidsnota, zodat zowel voor- als tegenstanders van het plan hun zegje konden doen. 

Veel inwoners van Nijmegen lieten deze kans om hun mening te uiten niet aan zich voorbij gaan. Vanuit alle hoeken van Nijmegen kwamen mensen bijeen om te debatteren over het nieuwe beleid. Leden van woningstichtingen, wijkraden, dispuutshuizen en andere (studenten)belangenorganisaties verzamelden zich in een iets te kleine vergaderruimte in het stadhuis. In een uur tijd kregen de Nijmegenaren met een mening enkele stellingen voorgeschoteld. Belangstellenden konden vervolgens kiezen om plaats te nemen in een voor- of tegenvak en mochten hun zegje doen.

Recht voor zijn raap
De frustratie bij sommige bewoners zat diep. Nog voordat het debat was begonnen, wist een man de aandacht al te trekken door te vertellen dat de meeste studentenhuizen niet aan de veiligheidseisen voldoen en dat de huizen erg gehorig zijn. ‘Als je op de bovenste verdieping een scheet laat, dan kan je deze in de kelder horen!’ Enkele andere uitspraken zoals ‘de gemeente doet niks!’ en ‘er moet rekening worden gehouden met de mensen die er al wonen’ passeerden de revue. Een man deelde zijn ongenoegen jegens studenten door te zeggen dat: ‘door de overlast die sommige studenten veroorzaken je een hekel krijgt aan alle studenten. Ik heb soms de neiging om met mijn auto over de Heyendaalseweg te scheuren en ze allemaal neer te halen.’ Met deze uitspraak kreeg de beste man de lachers op zijn hand, terwijl de studenten in het publiek hun oren niet konden geloven.

Babbelen is voldoende
Gelukkig wisten genoeg mensen wel de nodige nuance aan te brengen in het debat. Bijvoorbeeld door te stellen dat het probleem niet alleen door studenten wordt veroorzaakt, maar door jongeren tot en met 30 jaar. De doelgroep moest volgens hen breder worden getrokken. Daarnaast nemen sommige bewoners het op voor de studenten. ‘Als je met ze het gesprek aangaat dan is het probleem al snel verholpen’, meent een vrouw die studenten als buren heeft. Ook enkele studenten zelf geven aan dat ze de dialoog willen aangaan met de omwonenden om hun overlastproblemen op te lossen: ‘Als er klachten zijn, dan luisteren we naar elkaar.’ Niet iedereen is het daarmee eens. ‘Mede door de frequente studentenwisselingen blijf ik telkens bezig aan te geven dat de studenten het rustiger aan moeten doen. Op een gegeven moment heb je daar geen zin meer in’, vertelt een gefrustreerde inwoner. Sommige bewoners pleitten voor een quotum van studentenhuizen per wijk om het overlastprobleem op te lossen, maar ook hier kon geen concensus over worden bereikt. 

Handhaving van het beleid
Waar vrijwel iedereen die meedeed aan het debat het over eens was, is dat de gemeente op dit moment te weinig doet om de overlast die er is aan te pakken. De huidige regels omtrent verkamering en overlast worden niet goed gehandhaafd, waardoor de problemen niet worden opgelost. Sommige bewoners pleitten voor extra regulering zoals in de huidige Beleidsnota, maar dat vindt niet iedereen de juiste oplossing. Na het debat, dat een uur duurde, kon men nog met elkaar informeel verder discussiëren. Verder werden degene die hun zegje niet konden doen tijdens de inspraakavond erop gewezen dat zij hun mening tot en met dinsdag 11 oktober konden opsturen naar de gemeente. De gemeenteraad bespreekt op 12 oktober de Beleidsnota Kamerverhuur. De raadsleden kunnen dan eventueel voorstellen indienen om het beleid van de wethouder aan te passen. Waarschijnlijk wordt op 2 november in de gemeenteraad gestemd over de beleidsnota. Tot die tijd is het afwachten.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen