Home NieuwsNijmegen [Update] Ombudsman constateert grote problemen op Heumensoord

[Update] Ombudsman constateert grote problemen op Heumensoord

door Redactie

De Nationale ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens hebben na een bezoek aan het tijdelijke asielzoekerscentrum Heumensoord zijn ongenoegen uitgesproken over de omstandigheden op de noodopvang. Op basis hiervan hebben zij enkele aanbevelingen gedaan. 

Vier punten
In een rapport beschrijft de ombudsman dat het samen met het College voor de Rechten van de Mens het tentenkamp op Heumensoord op 14 januari heeft bezocht. Zij bezochten de noodopvang, nadat de vluchtelingen een boze brief aan de gemeente Nijmegen hadden overhandigd. Tijdens het bezoek heeft de ombudsman gesproken met zowel vluchtelingen als vrijwilligers van stichting Vluchtelingenwerk. De klachten van de vluchtelingen en vrijwilligers komen terug in vier aandachtspunten van het instituut.

1. Niet kunnen slapen
Het eerste punt betreft verblijfsomstandigheden van de vluchtelingen. De ombudsman ziet dat aan de basale eisen in de noodopvang is voldaan en dat voor kort verblijf het tentenkamp geschikt is. Veel vluchtelingen verblijven echter langer op Heumensoord, omdat de asielprocedure langer duurt dan gepland. Hierdoor ontstaan er klachten onder de asielzoekers, bijvoorbeeld over gebrek aan privacy en rust. Dit komt vooral door de massaliteit van de opvang; op Heumensoord wonen nu tijdelijk drieduizend vluchtelingen.

2. Is er een dokter in de zaal?
Het tweede aandachtspunt is de status van de gezondheidszorg op Heumensoord. Op drieduizend inwoners is er vanuit het Gezondheidscentrum Asielzoekers een arts met twee verpleegkundigen geregeld, die slechts van 9 tot 12 ‘s ochtends beschikbaar zijn voor een spreekuur. Enorme wachtrijen zijn het gevolg. Door het gebrek aan gezondheidszorg hebben kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen, ouderen en chronisch zieken, meer kans op gezondheidsproblemen. Om dit te voorkomen stelt de ombudsman voor om deze kwetsbare groepen beter te begeleiden en deze eerder door te verwijzen naar specialistische hulp.

3. Niks te doen
Ook de dagbesteding en uitzichtloosheid kaart de ombudsman aan als probleem op Heumensoord. De dagbesteding is na enkele maanden stilletjes aan op gang gekomen, vooral omdat dit niet een prioriteit was en omdat het niet tot de dagtaken behoort van het COA. De activiteiten worden door vrijwilligers opgezet, maar het instituut heeft te horen gekregen dat deze het lastig vinden om bezigheden voor de vluchtelingen te organiseren, terwijl zij dit wel erg graag willen. Wat de ombudsman verder constateert is dat de financiële middelen van de bewoners van de noodopvang opraken. De vluchtelingen krijgen vanuit het COA geen leefgeld, waardoor zij niks kunnen ondernemen buiten het tentenkamp en geen mobiel abonnement kunnen betalen, om contact te houden met familieleden elders op de wereld. Het gebrek aan financiële middelen lokt diefstal uit onder de bewoners, waardoor spanningen hoog op lopen. 

4. Te trage procedure
Als laatste aandachtspunt noemt de ombudsman de informatievoorziening voor de asielzoekers op Heumensoord. De vluchtelingen krijgen maar niet van de Immigratie- en Naturalisatiedienst te horen wanneer hun asielprocedure van start gaat. De meeste asielzoekers zouden een maximale periode van 12 weken verblijven in het tentenkamp, maar voor velen is deze termijn al verstreken. De voorlichting over deze procedure is ook beperkt. Dit bevordert de uitzichtloosheid van de vluchtelingen in de noodopvang. Van medewerkers van stichting Vluchtelingenwerk heeft de ombudsman gehoord dat de bewoners bang zijn om klachten in te dienen, omdat ze bang zijn dat de klacht gevolgen zal hebben op het verkrijgen van een verblijfsvergunning. 

Als slotakkoord geeft het instituut wat aanbevelingen mee, bijvoorbeeld dat alle betrokken organisaties op Heumensoord op korte termijn een ketenoverleg moeten houden over de dagbesteding en dat er leefgeld moet worden verstrekt aan de vluchtelingen. 

In een reactie laat het COA weten dat het verbeteren van de omstandigheden op Heumensoord een proces is dat nog steeds gaande is. De bevindingen van de ombudsman zullen mee worden genomen in dit proces.

Update donderdag 11 februari 10.30
De Nijmeegse gemeenteraad heeft gisteren gereageerd op het rapport van de Nationale ombudsman. Vooral de partijen SP, PvdA, GroenLinks en D66 uitten hun ongenoegen over de toestanden in het tijdelijke asielzoekerscentrum op Heumensoord. Deze fracties vinden dat als er op korte termijn kleinere opvanglocaties beschikbaar komen, dat de noodopvang dan eerder moet worden gesloten dan gepland. Burgemeester Bruls laat weten dat de kritiek op de noodopvang gaat over zaken die bekend zijn bij het college van burgemeester en wethouders. Hij wijst er daarnaast op dat het tentenkamp al op 1 juni wordt gesloten. Vanaf deze datum is het aan de landelijke politiek en gemeenten om te kijken hoe de huisvesting van asielzoekers moet worden geregeld. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen