Home NieuwsNijmegen Studenten op straat door gemeentebeleid Nijmegen

Studenten op straat door gemeentebeleid Nijmegen

door Redactie

De gemeente trekt de teugels strakker aan en dwingt studentenhuizen die niet kunnen voldoen aan de eisen voor een omzettingsvergunning tot uitzetting van bewoners. ‘Met haar vergunningseisen probeert de gemeente illegale verhuurders aan te pakken, maar hurende studenten zijn de dupe’, aldus Stan Koershuis, hoofdpraeses van de Tempeliers.

Tekst: Noah Kleijne

Sinds de zomer van 2018 is de gemeente Nijmegen begonnen met het bestraffen van kamerverhuurders die niet in het bezit zijn van een zogenaamde ‘omzettingsvergunning’. Zonder deze vergunning is het huisvesten van meer dan drie studenten illegaal. Verhuurders ontvangen regelmatig boetes totdat het studentenhuis aan alle eisen voldoet. Wanneer blijkt dat een studentenhuis überhaupt niet kan voldoen aan de eisen van de gemeente wordt de huisbaas gedwongen tot uitzetting van bewoners. Voor veel studentenhuizen zijn de eisen te streng en is deze uitzetting dus reëel. Stan Koershuis, hoofdpraeses van De Tempeliers, is bekend met de uitzettingsproblematiek en maakt zich zorgen: ‘Studenten moeten binnen de termijn van de gemeente – drie maanden – een nieuwe kamer weten te vinden. Anders staan ze op straat.’

‘Kamers die traditioneel deel waren van een gezinswoning worden nu verhuurd aan studenten. Dat veroorzaakt overlast’

Marktwerking in de huursector
De hele kwestie vindt ongeveer tien jaar geleden haar oorsprong. Toen besloot de Nijmeegse gemeente om ondernemers meer vrijheid te geven en de huizenmarkt gedeeltelijk over te laten aan ‘de markt’. Als gevolg is het aantal onafhankelijk verhuurbare kamers de afgelopen tien jaar aanzienlijk gestegen. Dit tot afgrijzen van buurtbewoners. Ralf Nieuwenhuijsen, initiatiefnemer van bewonersplatform Kamerbreed, zag zijn buurt drastisch veranderen door verkamering. ‘Kamers die traditioneel deel waren van een gezinswoning worden nu verhuurd aan studenten. Dat veroorzaakt overlast’, vertelt hij. ‘Op het moment dat er sprake is van overconcentratie van één bepaalde groep Nederlanders – in dit geval studenten – valt bovendien de sociale cohesie van een buurt in duigen.’

In 2013 introduceerde de gemeente daarom de zogenaamde omzettingsvergunning om de toegenomen verkamering binnen de perken te houden. Deze vergunning kost ongeveer 900 euro en is bedoeld voor panden waar meer dan drie personen wonen. Vond er tussen 2013 en 2018 een omzetting plaats van een particulier pand naar een studentenwoning, dan werd aan de hand van de Beleidsregels onttrekking, samenvoeging en omzetting 2013 beoordeeld of een vergunning noodzakelijk was.

‘Ik denk dat het grootste gedeelte van studerend Nijmegen in de veronderstelling was legaal te wonen’ -Michiel Bentvelsen (T.H.O.R.)

Illegaal bij verrassing
Dit veranderde in 2018. Met de nieuwe beleidsregels is de situatie gecreëerd dat en voor legaal gehouden studentenpand, per 1 januari 2018 illegaal kon worden. Oudere panden, zoals het dispuutshuis van de Tempeliers, vielen nu ook onder de de illegale noemer en moesten zo snel mogelijk een omzettingsvergunning aanvragen. Dit tot grote verbazing van hoofdpraeses Stan Koershuis: ‘We wonen al sinds 1957 in het Vensterhuis en verhuren daar al vanaf het begin kamers aan dispuutsleden. Er is naar wat ik weet dus helemaal geen sprake van omzetting. Toch worden we wel aangepakt.’ Ook Michiel Bentvelsen, praeses van dispuut T.H.O.R., is enigszins verbaasd door het omzettingsbeleid van de gemeente: ‘Ik denk dat het grootste gedeelte van studerend Nijmegen in de veronderstelling was legaal te wonen’, merkt hij op.

Disputen met ‘illegale woningen’ zijn momenteel druk bezig om aan de eisen van de gemeente te voldoen. De druk is namelijk hoog. ‘Om in aanmerking te komen voor een omzettingsvergunning moeten de panden compleet brandveilig en bouwtechnisch in orde zijn,’ aldus een woordvoerder van de Onderzoeksraad Nijmegen. ‘Ook moet er een akoestisch onderzoek zijn uitgevoerd dat aanwijst dat er geen sprake is van geluidsoverlast.’ Voor veel studentenhuizen is dit laatste een heikel punt. Ook Bentvelsen herkent dit probleem. ‘Het is niet zo dat de aard van een dispuut zich verzet tegen het normaal omgaan met een buurt, maar geluidsoverlast komt wel voor. Men is jong, net uit huis en raast zich uit.’

De vraag is hoe dit hele proces zich zal ontwikkelen. De Onderzoeksraad Nijmegen is voor nu niet van plan om te stoppen met de controle van verkamerde panden.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen