Home NieuwsNijmegen Weinig te doen voor kinderen op Heumensoord

Weinig te doen voor kinderen op Heumensoord

door Redactie

Vorige week vrijdag was ANS uitgenodigd om verslag te doen van ELSA Day Nijmegen. ELSA, een studieverenging van Rechten in Nijmegen, had een activiteitendag georganiseerd voor kinderen op kamp Heumensoord. Uit een gesprek met een van de kinderen van Heumensoord bleek er op andere dagen echter niet veel te doen voor kinderen in het kamp. Hoe kan het dat zij zich nog vervelen, terwijl er zoveel initiatieven in Nijmegen worden opgezet?

Slapen, eten en spelen op je mobiel
Het is een drukte van jewelste in de recreatieruimte van Heumensoord. Talloze kinderen zijn luidruchtig in de weer met matten, springtouwen en ander speelgoed. Het is de eerste activiteit die voor kinderen in Heumensoord wordt georganiseerd en dat is goed aan het enthousiasme van de kinderen te merken. Met ELSA is afgesproken dat er enkele foto’s mogen worden genomen zolang de kinderen onherkenbaar in beeld worden gebracht. Na enkele minuten vertellen twee beveiligers echter dat er toch geen foto’s mogen worden gemaakt en de al gemaakte foto’s moeten worden gewist. Een woordvoerder van de beveiliging geeft uitleg: ‘Als een van de ouders ziet dat je foto’s maakt, loop je de kans dat ze je in elkaar slaan. In sommige religies is het niet toegestaan dat er foto’s van je worden gemaakt.’

Dankzij ELSA vinden we een tolk, Tariq, die bereid is om als vertaler van een van de kinderen op te treden. Het kind dat we spreken is enthousiast over de activiteiten die vandaag worden georganiseerd. Vooral het meegesleept worden op een mat is favoriet. Als we hem vragen wat hij de andere dagen doet, blijkt hij zich voornamelijk te vervelen. Slapen, eten en op zijn mobiel spelen is het enige wat hij de hele dag doet. Heel soms is er een voetbal. Boeken of onderwijs zijn niet aanwezig. Tariq zegt te hebben gehoord dat er veel initiatieven worden gestart door vrijwilligers maar dat deze telkens niet doorgaan. ‘Het Centraal Overleg opvang asielzoekers (COA) maakt het heel moeilijk om hier iets te organiseren. Ik weet niet waarom ze dat doen.’ 

Volgens een woonbegeleider van het COA is het gebrek aan speelgoed en activiteiten te wijten aan het feit dat er maar enkele uren per dag vrijwilligers aanwezig zijn. Alleen als zij er zijn, mag speelgoed worden uitgeleend. ‘Anders worden er spullen gestolen en kan er ruzie ontstaan, omdat de ene iets heeft dat de ander niet heeft. We zijn daarnaast nog in de opstartfase’, laat de woonbegeleider weten. 

Prioriteiten 
De mediawoordvoerder van het COA benadrukt dat er bij Heumensoord sprake is van een noodopvang en dat daarom de situatie anders is dan bij bijvoorbeeld een regulier asielzoekerscentrum. ‘De prioriteit bij een noodopvanglocatie ligt bij leefbaarheid, veiligheid en privacy. Je moet ook voorkomen dat daar Jan en alleman allerlei dingen gaan organiseren. De gang van zaken moet worden gecoördineerd, anders krijg je situaties die zowel voor de vrijwilligers als de vluchtelingen ongewenst zijn.’ 

Het COA heeft ervoor gekozen om speelgoed alleen op bepaalde tijdstippen uit te lenen om onrust te voorkomen. ‘Als je een mooi stukje speelgoed hebt en er zijn tien vluchtelingenkinderen voor aan het vechten, dan vergt dat coördinatie en moet er iemand bij zijn’, legt de woordvoerder uit. ‘Op een locatie van ongeveer 3000 mensen waarvan misschien 30 procent kinderen, moet je wel de dagelijkse gang van zaken in de gaten houden.’ 

De woordvoerder laat weten dat vluchtelingen wel zelf spullen op het terrein mogen meenemen en dus van eigen geld wel voor speelgoed voor hun kinderen kunnen zorgen. ‘Uiteraard mogen vluchetlingen zelf spullen meenemen. De ruimte voor persoonlijke spullen is wel beperkt, mensen hebben een locker voor dat soort zaken.’ Waarom is dit dan wel toegestaan? Zou dat ook niet voor onrust kunnen zorgen? ‘Daar hebben we geen invloed op. We kunnen enkel die zaken coördineren, waar we invloed op hebben.’ 

 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen