Home Artikelen Onderzoek grensoverschrijdend gedrag docent RU verlengd

Onderzoek grensoverschrijdend gedrag docent RU verlengd

Voor de zomer startte een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van een medewerker van de Radboud Universiteit (RU). Het gaat om een docent van de opleiding Artificial Intelligence (AI) waar meerdere meldingen over zijn gedaan. Het onderzoek is verlengd doordat nieuwe informatie aan het licht is gekomen.

Het eerste onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van de docent AI werd eind september afgerond. De resultaten werden destijds gecommuniceerd met directe betrokkenen waaronder medewerkers en studenten van de opleidingscommissie. ‘Er kwam toen nieuwe informatie naar boven, waaruit duidelijk werd dat vervolgonderzoek nodig was’, zegt Evelyn Kroesbergen, sinds 1 oktober decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen. Gedurende het vervolgonderzoek komt de docent niet op de faculteit.

Onafhankelijk onderzoek 

Er is gekozen om de uitvoering van het onderzoek bij een instantie buiten de RU neer te leggen. ‘We vinden het namelijk belangrijk dat het zorgvuldig wordt aangepakt met hoor en wederhoor om een objectief beeld te krijgen’, aldus Kroesbergen. ‘Grensoverschrijdend gedrag is een moeilijke kwestie omdat het gaat om hoe iemand iets ervaart’, vertelt de decaan. ‘Op het moment dat mensen aangeven zich minder veilig te voelen heeft dat echter prioriteit. Overtredingen dulden we niet’, zegt Kroesbergen. ‘Er moet wel zorgvuldig om worden gegaan met alle partijen, want je kunt er veel kwaad mee doen als iets te snel en verkeerd wordt geïnterpreteerd.’

Eind september dacht het faculteitsbestuur dat het onderzoek klaar was en begon de communicatie over de resultaten met betrokkenen. Toen kwam nieuwe informatie aan het licht. Naar aanleiding daarvan is opnieuw een onafhankelijk onderzoek gestart. ‘Als nieuwe informatie in lijn is met eerder onderzoek hoef je geen vervolgonderzoek te doen. Deze informatie heeft ons echter genoodzaakt om nieuw onderzoek te doen’, zegt Kroesbergen. ‘Of de resultaten van het eerste onderzoek blijven staan is op dit moment dus echt de vraag.’ 

Volgens de decaan is de persoon in kwestie in de tussentijd niet op de faculteit geweest en heeft diegene ook geen lessen gegeven in die periode. Op de vraag of de docent tijdens het vervolgonderzoek nog wel werkt antwoordt de decaan: ‘Laat ik het erbij houden dat de medewerker hier niet komt en ook online geen les geeft.’

Communicatie

Kroesbergen hoopt en verwacht niet dat het vervolgonderzoek nog maanden gaat duren. ‘Na het eerste onderzoek vond een bijeenkomst plaats waarin iedereen van de opleiding werd geïnformeerd en vragen kon stellen. Aangezien veel mensen nu al van het onderzoek weten is het wachten op resultaten lastig’, aldus de decaan. ‘Er komt in ieder geval nog uitleg aan studenten en medewerkers van AI maar we weten nog niet in welke vorm. Daarnaast zullen we ook een statement naar buiten brengen’, zegt Kroesbergen. ‘We gaan echter pas communiceren als we weten wat we met de resultaten gaan doen.’

Heb jij last van ongewenst gedrag? Je kan hier contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de RU. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen