Home Nieuws Populariteit studie Nederlands blijft dalen

Populariteit studie Nederlands blijft dalen

door Redactie

Het aantal mensen dat de studie Nederlands gaat volgen, neemt steeds verder af. Als er wordt gekeken naar het landelijke aantal, waren er tien jaar geleden nog 500 mensen die aan de studie Nederlands begonnen. Vorig jaar waren dit er nog maar 220. Dit is een flinke afname. Naar verwachting zal het aantal dit jaar nog verder afnemen. Als het aantal verder daalt, dreigt Nederlands in de sectie kleine vreemde talen te belanden. De RU laat dit jaar echter weer een stijging zien. In het collegejaar 2017 telde de RU 17 studenten Nederlands, in 2018 waren dit er al 28.

Verschillende oorzaken
Volgens Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit (RU), heeft de daling van het aantal studenten Nederlands verschillende oorzaken. ‘Het is een combinatie van factoren.’ Zo blijkt dat het schoolvak Nederlands op de middelbare school niet aantrekkelijk is. Men is nu bezig met het schoolvak aantrekkelijker te maken. Een belangrijke verandering die ook invloed heeft op de daling in het aantal studenten Nederlands heeft te maken met de overgang naar het Engels. ‘Er is meer nadruk komen te liggen op het economisch nut van een studie. Studenten zijn daarom huiveriger om een studie te volgen waarvan ze denken dat die minder kansen biedt’, legt Jensen uit. De verengelsing draagt niet bij aan het vertekende beeld dat mensen hebben van taalstudies. ‘Studenten krijgen zo de indruk dat het meer waard is als je een studie doet die in het Engels is. Dat vind ik zelf ontzettend jammer.’

Zorgen om de toekomst
De landelijke stijging is een probleem. ‘We maken ons zorgen om de landelijke trend. Dit gaat ons allemaal aan’, stelt Jensen. Zelfs als alle studenten die nu Nederlands studeren ervoor kiezen om leraar te worden, zijn er nog steeds te weinig goede, academisch geschoolde docenten Nederlands. ‘We willen natuurlijk dat zij de nieuwe generatie kunnen inspireren voor dit mooie vak’, stelt Jensen. Daarnaast benadrukt Jensen dat de studie Nederlands niet alleen belangrijk is voor het leveren van academisch geschoolde docenten Nederlands. Heel veel actuele vraagstukken gaan namelijk over zaken die met de Nederlandse taal en cultuur te maken hebben. ‘Denk hierbij aan de Nederlandse identiteit, immigratie, integratie en ook de combinatie met historische kennis.’ Dit vraagt om specialisten die daarvoor hebben doorgeleerd. ‘Ik vind het eigenlijk vreemd dat ik moet verdedigen dat kennis en studie van ons eigen cultureel en talig erfgoed van belang is. Zo vanzelfsprekend vind ik het dat we daar aandacht voor hebben in ons eigen land.’ 

Uitzondering op de RU
Als er wordt gekeken naar de landelijke trend is de RU een uitzondering. Dit zou te maken kunnen hebben met de grote inspanningen die de afdeling Nederlands levert. ‘We maken ons positief zichtbaar op middelbare scholen en we laten actief zien in de media hoe mooi ons vak is. Verder zijn er verschillende initiatieven gaande om het vak Nederlands op de middelbare school aantrekkelijker te maken en het beter aan te laten sluiten op de academische studie.’ Jensen vindt het belangrijk dat de positieve ontwikkeling omtrent het aantal studenten Nederlands aan de RU ook wordt getoond. ‘Studenten hebben het naar hun zin bij ons en de studie wordt erg gewaardeerd.’ 

 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen