Home Artikelen Radboud Universiteit wil af van competitieve publicatiecultuur in de wetenschap

Radboud Universiteit wil af van competitieve publicatiecultuur in de wetenschap

Eergister maakte de Radboud Universiteit (RU) haar visie op erkennen en waarderen bekend. De universiteit wil een betere balans in waardering van academische taken in plaats van de nadruk op onderzoek en publicaties. ‘Het systeem leidt tot competitie, terwijl je eigenlijk moet willen samenwerken.’

In 2019 ontstond op landelijk niveau discussie over de manier waarop wetenschappelijk personeel wordt erkend en gewaardeerd. Medewerkers worden vooral beoordeeld op basis van onderzoeksresultaten en het aantal publicaties in hoog aangeschreven tijdschriften. Deze academische publicatiecultuur zorgt voor veel competitie en weinig aandacht voor andere academische taken. ‘Destijds is afgesproken dat universiteiten en universitaire medische centra een commissie aanstellen die de discussie hierover op gang brengt en een nieuwe visie op erkennen en waarderen schrijft’, vertelt Maria Verschoor, programmaleider Erkennen en Waarderen van de RU.  

Het College van Bestuur (CvB) heeft in 2020 de commissie Erkennen en Waarderen aangesteld bestaande uit diverse medewerkers. Zij kregen de opdracht om vast te stellen hoe het met de erkenning en waardering van medewerkers aan de RU staat. ‘Daaruit volgde dat er op de RU een beperkt idee is van goede wetenschap waarbij de nadruk ligt op publicaties en het doen van onderzoek’, vertelt Verschoor. ‘Er moet meer ruimte komen voor erkenning en waardering van andere academische taken zoals onderwijs waardoor een betere balans ontstaat.’ De commissie heeft een discussienotitie gemaakt en op basis daarvan waren in 2021 tien gesprekstafels waar medewerkers inspraak hadden. ‘Die input is door de commissie gebruikt om de visie te ontwikkelen die in juni dit jaar is vastgesteld door het CvB.’

Vier pijlers 

De visie is onderverdeeld in vier pijlers: kwaliteit, samenwerking, diversiteit en menselijke maat. ‘We moeten op een andere manier kijken naar kwaliteit, waarbij alle kerntaken van medewerkers evenwichtig worden gewaardeerd’, zegt Verschoor. ‘Daarnaast zorgt de focus op aantal publicaties en het belang dat wordt gehecht aan het binnenhalen van geld voor competitie. Je moet eigenlijk willen samenwerken want zo kom je bij veel kerntaken tot een betere kwaliteit.’

Verder zorgt de focus op publicaties voor een ongezonde werksfeer. ‘Het systeem waar we in werken leidt tot een hoge werkdruk en het opjagen van elkaar’, aldus Verschoor. In de visie is daarom oog voor de menselijke maat. ‘Daarnaast moet er diversiteit zijn aan loopbaanpaden die worden erkend en gewaardeerd’, zegt de programmaleider. ‘Je moet bijvoorbeeld ook carrière kunnen maken op het gebied van onderwijs ’, vertelt ze.

Binnen de vier pijlers is in het visiedocument geschetst waar de universiteit nu staat en waar zij naartoe wil. ‘Het is een spectrum en diverse organisatieonderdelen zitten ergens op dat spectrum’, vertelt Verschoor. Aan de hand van deze visie wordt een programma gemaakt met noodzakelijke veranderingen om de stappen te zetten naar een nieuwe manier van erkennen en waarderen. ‘Totdat het programma officieel is vormgegeven, organiseren we zoveel mogelijk activiteiten om het onderwerp onder de aandacht te brengen’, aldus Verschoor. 

Academische cultuurverandering

De RU is niet de enige universiteit die inzet op een nieuwe visie van erkennen en waarderen. ‘Erkennen en Waarderen is een landelijk programma waar alle universiteiten hun eigen visie op hebben ontwikkeld’, vertelt Verschoor. ‘Op landelijk niveau vindt veel uitwisseling plaats over hoe je de benodigde cultuur- en systeemverandering teweeg kan brengen’, zegt ze. ‘Daarnaast lopen er ook initiatieven op internationaal niveau. Zo ondersteunt de Europese Commissie een project dat kijkt naar aanpassingen in de manier waarop onderzoek wordt beoordeeld. Er vindt dus echt een ontwikkeling plaats.’

De visie Erkennen en Waarderen van de RU vind je hier.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen