Home NieuwsRadboud Universiteit Aan de slag met studentenwelzijn

Aan de slag met studentenwelzijn

door Vincent Veerbeek

Studentenwelzijn is een kwestie die hoog op de agenda staat van de Radboud Universiteit (RU), zoals onder andere blijkt uit de welzijnsenquête van vorig jaar. Donderdag zijn een aantal actiepunten gepresenteerd die de situatie moeten verbeteren, maar veel van de plannen blijven nog vaag.

Uit de welzijnsenquête werd duidelijk dat hoewel studenten over het algemeen vrij positief zijn, er ook zorgwekkende signalen zijn. Zo gaven veel studenten aan eenzaamheid te ervaren of last te hebben van stressklachten. Naar aanleiding van deze resultaten zijn nu enkele voorstellen op een rij gezet die de situatie moet verbeteren. Zo gaat het College van Bestuur (CvB) in gesprek met decanen om te kijken hoe de balans in het onderwijs is tussen prestatiedruk en welzijn, wat mee wordt genomen in het Strategisch Plan voor 2020-2025. Hierin staat het beleid van de universiteit voor die periode. Verder wordt de begeleiding van studenten beter gestructureerd, waardoor de zorg voor studenten vooruit gaat en het voor hen duidelijker moet worden waar ze terecht kunnen met hun klachten.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere punten, zoals begeleiding door studentmentoren voor eerstejaarsstudenten, het maken van nieuwe ontmoetingsplekken op de campus en meer discussie over thema’s als eenzaamheid bij studentenorganisaties. Onder internationale studenten is vooral een gevoel van isolatie een probleem. Daarom komt er een verplichte cursus waarbij buitenlandse studenten leren over het Nederlandse onderwijs en de Nederlandse cultuur. Tot slot gaat de RU ook op landelijk niveau aan de slag met het thema en zal het CvB in gesprek gaan met andere hogeronderwijsinstellingen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dat er veel te verbeteren valt op het gebied van studentenwelzijn is weinig nieuws. ANS zocht afgelopen november uit waar studenten terecht kunnen met hun problemen en wat de RU zoal doet om studenten hierin te helpen. Met de actiepunten die nu gepresenteerd zijn, lijkt er in ieder geval een stap in de goede richting te zijn gemaakt. Toch zijn er nog altijd veel dingen die een stuk concreter kunnen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen