Home NieuwsRadboud Universiteit Aanwezigheidsplicht Letteren aangepast

Aanwezigheidsplicht Letteren aangepast

door Redactie

Voor de zomer is de aanwezigheidsplicht voor bachelor- en masterstudenten aan de Faculteit der Letteren aangepast. Even leek het er op dat de student bij tachtig procent van de colleges aanwezig moest zijn om in aanmerking te komen voor het tentamen. In juli werd na overleg met studenten uit de medezeggenschapsraad dit getal vastgesteld op vijfenzestig procent.

In 2018 is de aanwezigheidsplicht bij Letteren ingevoerd. Als de aanwezigheidsplicht gold, moest de student minimaal vijftig procent van de colleges aanwezig zijn, anders verloor diegene het recht op een tentamen. Om het recht op een tweede gelegenheid te behouden, moest de student minimaal tachtig procent van de colleges aanwezig zijn. Docenten mochten zelf per vak bepalen of zij gebruik wilden maken van die aanwezigheidsplicht.

Meten met twee maten
Volgens Peter Arno
Coppen, voorzitter van de facultaire examencommissie, was het hanteren van twee verschillende percentages voor het tentamen en hertentamen “meten met twee maten”. ‘Waarom zou een student met vijftig procent aanwezigheid wel capabel genoeg zijn voor een tentamen, maar niet competent genoeg voor een hertentamen?’ Ook bleek dat de oude regeling in strijd was met de voorwaarden waaraan een aanwezigheidsplicht moet voldoen. De examencommissie heeft daarom besloten om het percentage voor zowel het tentamen als hertentamen op vijfenzestig procent vast te stellen. Ondanks dat voor een eerste tentamenkans de student nu vaker aanwezig moet zijn, noemt Ewin van Meerkerk, onderwijsdirecteur van de faculteit Letteren, de aangepaste regeling geen verzwaring, maar juist een verlaging van de aanwezigheidsplicht.

Net als bij de oude regeling kan de docent per vak kiezen om de aanwezigheidsplicht te hanteren. Of deze regeling ook bij andere faculteiten doorgevoerd gaat worden, is niet bekend. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen