Home NieuwsRadboud Universiteit Bestuursminor voor volgend collegejaar goedgekeurd

Bestuursminor voor volgend collegejaar goedgekeurd

door Redactie

Het College van Bestuur (CvB) heeft vorige week de nieuwe bestuursminor van de Universitaire Studentenraad (USR) goedgekeurd. Vanaf volgend collegejaar kunnen studentbestuurders en studenten die actief zijn in de medezeggenschap aan alle faculteiten deze minor volgen.

Goed idee?
Enkele maanden geleden maakte de USR bekend dat de raad samen met Dienst Studentenzaken (DSZ) een bestuursminor wilde opzetten voor de actieve studentbestuurder. Het doel was om deze voor het nieuwe collegejaar te verwezenlijken, maar of dat ook zou lukken stond nog niet helemaal vast. Hoe de minor zou worden ingevuld was ook nog niet bekend. ANS nam het idee onder de loep en analyseerde andere bestuursminors in het Nederlandse hoger onderwijs. Daaruit kwam naar voren dat er moet worden gekozen tussen geschiktheid voor bestuurders enerzijds en diepgang en studielast anderzijds. 

Interdisciplinair
Uiteindelijk is de minor door het CvB goedgekeurd. Dennis Walraven, voorzitter van de USR, vertelt hoe dit proces tot stand is gekomen. ‘We wilden dit jaar iets bedenken om een bestuursjaar voor de studenten een beetje leuk te houden. Uiteindelijk kwam daar een minor uit voort, omdat het een manier is waarmee je en studiepunten behaalt en ook nog wat leert over besturen.’ Samen met DSZ en de Radboud Honours Academy (RHA) ging de USR aan de slag om de minor vorm te geven. Deze zal in totaal 24 studiepunten waard zijn en zal worden uitgevoerd door Faculteit der Managementwetenschappen. ‘Verder zijn we een samenwerking met de RHA aangegaan, vanwege hun expertise met interdisciplinair onderwijs’, legt Walraven uit. Immers, de minor wordt aangeboden voor studenten aan alle faculteiten. 

In de bestuursminor zal de nadruk worden gelegd op de ethiek van het besturen en de retorische vaardigheden. De deelnemers aan de minor zullen een jaar lang werken aan een overkoepelend project: een doel die ze aan het begin van het collegejaar vaststellen en waar gedurende het jaar onder begeleiding aan wordt gewerkt. Mochten toekomstige studentbestuurders geïnteresseerd zijn in de minor, dan is een inschrijving alleen niet voldoende. Het aantal plaatsen voor de bestuursminor is beperkt. Studenten die zich hebben aangemeld moeten tijdens een sollicitatiegesprek een presentatie geven over je ambities en doelen voor het komende collegejaar. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen