Home NieuwsRadboud Universiteit Duidelijkheid over Honours, verdeeldheid in de USR

Duidelijkheid over Honours, verdeeldheid in de USR

door Vincent Veerbeek

De Universitaire Studentenraad (USR) is erin geslaagd om inspraak te krijgen op de toekomstplannen voor de Radboud Honours Academy (RHA). Tijdens de Afsluitende Gezamenlijke Vergadering is toegezegd dat er een commissie komt die de meerjarenvisie voor de RHA zal schrijven. Dit zorgde echter wel voor de nodige frictie tussen de fracties van AKKUraatd en asap.

Tunnelvisie
Net als vorig jaar liep de medezeggenschap bij het bespreken van de universiteitsbegroting tegen het dossier Honours aan. Omdat er nog te veel onduidelijk was, is stemming over de begroting uitgesteld. Vorig jaar werd afgesproken dat de medezeggenschap mee mag praten over de toekomst van de RHA om zo mede te kunnen bepalen wat er met het basisbeursgeld gebeurt. Hoewel het afgelopen jaar gesprekken hebben plaatsgevonden en de RHA inmiddels zelf al een aantal ideeën heeft, moet er volgens de USR nog veel gebeuren. Niet alleen is de meerjarenvisie nog niet rond, eerst was ook nog niets duidelijk over de rol die de USR daarin moest gaan spelen.

Na nieuw overleg is nu afgesproken dat er een speciale commissie komt om de meerjarenvisie op papier te zetten. In deze commissie zullen leden van USR en de Ondernemingsraad plaatsnemen, evenals een afvaardiging van de RHA en rector magnificus Han van Krieken. Deze commissie gaat naar alle waarschijnlijkheid eind augustus van start, waarna het plan aan het einde van het jaar klaar moet zijn om te worden voorgelegd aan de medezeggenschap. ‘AKKUraatd vindt dat het basisbeursgeld ten goede moet komen aan alle studenten’, vertelt Tessa van Erp, USR-lid namens AKKUraatd. ‘Vorig jaar hebben wij ons daarom al hard gemaakt voor structurele herzieningen van de RHA. We zijn erg blij dat we nu aan de tekentafel mogen plaatsnemen om onze visie te verwezenlijken.’

Meer transparantie
Daarnaast is afgesproken dat de medezeggenschap meer inzicht krijgt in de manier waarop de universiteit het basisbeursgeld uitgeeft. ‘De USR stemt aan het begin van het jaar in met de hoofdlijnen van de begroting, maar af en toe veranderen er door het jaar heen nog dingen’, vertelt Marten Porte, fractievoorzitter van asap. Wij willen dat het gecommuniceerd wordt naar de medezeggenschap als er dingen veranderen. Als alles volgens de begroting loopt, hoeft dat niet, maar mochten er veranderingen zijn, dan willen we dat weten.’ Verder gaat het College van Bestuur beter duidelijk maken wat de financiële gevolgen van bepaalde beleidspunten zijn, omdat de USR daar nu vaak slecht zicht op heeft wanneer er moet worden gestemd. 

Onenigheid binnen de USR 
Hoewel asap en AKKUraatd zich allebei kritisch uitspraken over de situatie rond de RHA, is asap teleurgesteld in het presidium van de USR. ‘Het afgelopen jaar is onvoldoende duidelijk geweest welke problemen er nog steeds zijn bij de RHA en de gevolgen daarvan’, vertelt Porte. Door dit gebrek aan communicatie was de medezeggenschap er onvoldoende van op de hoogte hoe het er voorstond met de begroting. ‘Daarom hebben wij besloten een overeenkomst te sluiten met de OR, waarin we bijvoorbeeld de commissie hebben geregeld. Dat had het presidium het afgelopen jaar ook kunnen doen.’ Naar aanleiding van een eerder persbericht, waarin asap zich meer persoonlijk tegen de voorzitter van de USR richtte, zijn de partijen in gesprek gegaan. Bij nader inzien besloot asap zich iets minder fel op te stellen, hoewel ze nog steeds teleurgesteld zijn in de situatie.

Volgens AKKUraatd liggen de zaken wat genuanceerder. ‘Wij herkennen ons niet in het beeld dat asap schetst’, zegt Van Erp. ‘Ons USR-lid en tevens voorzitter Fatbardha Selmani heeft eind 2017 al aangestuurd op een commissie voor het opstellen van de meerjarenvisie van de RHA, maar daar stond de OR toen niet voor open. Wij zijn afgelopen week niet benaderd door de Ondernemingsraad, waarschijnlijk omdat ze weten dat wij erg standvastig zijn op het RHA-dossier.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen