Home NieuwsRadboud Universiteit Excellente anticlimax

Excellente anticlimax

door Vincent Veerbeek

Wie gespannen zit te wachten op de ontknoping van de discussie omtrent de begroting van de Radboud Universiteit (RU) en de nieuwe invulling van de Radboud Honours Academy (RHA), zal nog wat langer moeten wachten. Tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) van maandag werd na enige miscommunicatie uiteindelijk toch niet gestemd over de kwestie.

Toen het agendapunt ‘Honoursonderwijs aan de RU’ ter sprake kwam, zaten de leden van de Universitaire Studentenraad (USR) al klaar om het College van Bestuur de les te lezen over de plannen. Rector Magnificus Han van Krieken was de medezeggenschap echter voor met de mededeling dat er nu alleen plannen ter informatie op tafel liggen, niet ter instemming. Dit zorgde voor verwarde reacties alom, zowel vanuit de USR als vanuit de Ondernemingsraad. Wat volgde was het nodige heen-en-weergepraat, met meerdere verzoeken tot opheldering en halfslachtige pogingen van Van Krieken om daar gehoor aan te geven. Zo begon het de GV langzaam te dagen dat er, in tegenstelling tot wat in de stukken stond, niet gestemd zou worden. De belangrijkste reden voor het uitstel is dat er nog geen langetermijnplannen op tafel liggen. Tot nu toe is vooral gesproken over veranderingen in het huidige programma, waarbij de nadruk ligt op veranderingen binnen de bestaande Honourstrajecten. Zo moeten de programma’s die er nu zijn flexibeler ingericht worden en breder toegankelijk gemaakt worden. Dit moet het beginpunt zijn van een discussie over de meerjarenvisie voor de RHA, maar die gesprekken worden pas later gevoerd. Voor die tijd zal er dan ook geen stemming plaatsvinden.

Studentenpartij AKKUraatd had eerder al aangekondigd tegen de plannen te stemmen, maar hun kritiek zal moeten wachten tot een latere GV. Zoals zo vaak geldt in de medezeggenschap: wordt vervolgd.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen