Home NieuwsRadboud Universiteit Exit Gerard Meijer, wie wordt zijn opvolger?

Exit Gerard Meijer, wie wordt zijn opvolger?

door Redactie

Afgelopen woensdag maakte College van Bestuurvoorzitter Gerard Meijer bekend dat hij per 1 januari 2017 zijn functie neerlegt om terug de onderzoekswereld in te gaan als directeur bij het Fritz Haber Instituut van de Max-Planck-Gesellschaft in Berlijn. Dat betekent dat de RU op zoek moet naar een nieuwe voorzitter van het CvB. Hoe gaat deze zoektocht precies eruit zien?

Benoemingscommissie
Berthe Maat, secretaris van het Stichtingsbestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), vertelt hoe de procedure voor een nieuwe CvB-voorzitter in elkaar steekt: ‘De SKU gaat zich beraden over de opvolging van Meijer. Op 9 september zal er een vergadering plaatsvinden, waar een benoemingscommissie wordt ingesteld. De commissie naar verwachting zal bestaan uit leden van de SKU, een lid van het CvB, de voorzitters van de Universitaire Studentenraad en Ondernemingsraad en een decaan van een faculteit.’

De eerste taak van deze nieuwe benoemingscommissie is een profielschets maken van de vacature, legt Maat uit. ‘Daarin komt te staan wat van de nieuwe CvB-voorzitter verwacht wordt. Als er gebruik wordt gemaakt van een extern bureau, wordt in overleg met dit bureau besloten of ook via een advertentie wordt geworven. Dan heeft in principe iedere geïnteresseerde het recht om op de functie te solliciteren. Het zal naar verwachting een openbare procedure zijn, net zoals de vorige keer.’

Uiteindelijk zal de benoemingscommissie de meest geschikte kandidaten uitnodigen en wordt de meest geschikte kandidaat geselecteerd. Deze kandidaat wordt vervolgens voor benoeming voorgedragen aan het Stichtingsbestuur. ‘Het Stichtingsbestuur neemt dan een voorgenomen besluit. Over dit besluit worden verschillende organen van de universiteit gehoord en de Ondernemingsraad mag op grond van wettelijke bevoegdheid advies geven. Op basis van de ingewonnen visies en het advies neemt het Stichtingsbestuur een definiteif besluit en heeft de RU een nieuwe voorzitter voor het College van Bestuur.’

Opzegtermijn
Maat kan nog niet te zeggen of de RU al op 1 januari nieuwe CvB-voorzitter in functie heeft. ‘We hopen dat natuurlijk wel, maar het lijkt mij niet haalbaar. Als een kandidaat is gevonden, dan kan het zo zijn dat deze nog een opzegtermijn heeft bij zijn oude werkgever. Dat is allemaal nog afwachten. Mocht het zo zijn dat als Meijer is vertrokken en zijn opvolger nog niet is aangetreden, dan zullen zijn taken door de resterende Collegeleden, rector magnificus Han van Krieken en vicevoorzitter Wilma de Koning, worden waargenomen.’

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen