Home NieuwsRadboud Universiteit FSR’en adviseren USR tegen begroting te stemmen

FSR’en adviseren USR tegen begroting te stemmen

door Redactie

De Facultaire Studentenraden (FSR’en) hebben zich samengepakt in een poging om de Universitaire Studentenraad (USR) te overtuigen niet in te stemmen met de begroting van het College van Bestuur (CvB). Alle zeven faculteitsraden zijn ontevreden over de houding van de USR in deze kwestie.

Eerder deze week kwam de begroting al in opspraak, nadat de USR klaagde over het tot stand komen van het plan en de inhoud ervan. Zo zou er geld dat eigenlijk moet worden besteed aan de algemene verbetering van onderwijskwaliteit naar prestigeprojecten zoals de Honours Academy gaan. Als reactie hierop deed het CvB twee toezeggingen. De eerste was dat de USR volgend collegejaar wél mag meebeslissen over de begroting. In de brief melden de FSR’en dat de raad het recht op deze medezeggenschap al heeft. Ook op de tweede toezegging wordt er kritiek geuit in de brief: ‘De tweede toezegging is dat geld dat eventueel toch nog vrijkomt bij de honoursprogramma’s alsnog naar de faculteiten zal worden overgebracht. Het is echter buitengewoon onwaarschijnlijk dat er geld vrij zal komen wanneer er geen uitdrukkelijke bezuinigingsdoelstelling wordt gesteld in de beleidsbrief.’

In eerste instantie meldde de USR tijdens een Universitair Medezeggenschapsoverleg dat het niet akkoord zou gaan met het beleidsplan als het vrijgekomen geld geïnvesteerd zou worden in de Honours Academy. De toezeggingen zorgen echter voor een tweestrijd binnen de USR. Een aantal leden wil akkoord gaan met de toezeggingen en instemmen met het beleidsplan. De FSR’en melden verrast te zijn door de twijfel binnen de raad, terwijl de hele medezeggenschap eerst tégen een dergelijk plan was: ‘Tot onze verbazing hebben wij moeten vaststellen dat de USR deze positie niet langer is toegedaan, en de beleidsbrief naar alle waarschijnlijkheid zal worden ingestemd.’ De brief richt zich dan ook op de persoonlijke beslissing van USR-leden omtrent de begroting: ‘Het staat de leden van de USR vrij om te stemmen naar geweten. Wij willen u allen echter als facultaire studentenraden een advies meegeven.’

Dennis Walraven, voorzitter van de USR, laat in een reactie weten: ‘Het staat de FSR’en natuurlijk vrij om een brief te schrijven. Ze hadden ook naar mij of de raad zelf kunnen toekomen.’ Helemaal tevreden met het schrijven is hij echter niet. In de betreffende brief wordt een artikel in de Vox van 23 mei aangehaald. Hierin geeft Walraven aan dat de USR vindt dat de investeringen ten goede moeten komen van alle studenten. ‘Dat heb ik inderdaad gezegd, mits er geen nieuwe ontwikkelingen zouden zijn’, vertelt de voorzitter. ‘De toezeggingen zijn bijvoorbeeld flinke veranderingen, daar moeten we rekening mee houden.’ 

Komende maandag wordt in de gezamenlijke vergadering, waarbij de Ondernemingsraad, de USR en het CvB aanwezig zijn, beslist over de goedkeuring van het beleidsplan.

 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen