Home Nieuws Hoogleraar RU pleit voor beëindiging laatste semester

Hoogleraar RU pleit voor beëindiging laatste semester

door Julia Meilink

In een opiniestuk pleit Marc van Oostendorp, hoogleraar Taalbeheersing aan de Radboud Universiteit, voor een bijzonder coronabeleid aan de Nederlandse universiteiten. Volgens hem is het beter om de colleges niet langer te verplichten, zowel voor docenten als studenten. ‘We moeten erkennen dat gewoon onderwijs en misschien zelfs goed onderwijs nauwelijks mogelijk is onder deze omstandigheden.’

Hoewel hij in zijn opiniestuk aangeeft dat hij meer moet vergaderen en grote beslissingen hem ‘om de oren vliegen’, klinkt Van Oostendorp nog opgewekt: ‘Met mij gaat het heel goed! De druk die is ontstaan, komt, zoals dat vaak gebeurt, vooral op het bordje van de universitair docenten.’ Daar komt nu bij dat deze groep vaak letterlijk minder ruimte heeft om thuis colleges op te nemen, vooral wanneer zij ook kinderen hebben en een thuiswerkende partner. Volgens Van Oostendorp levert de bijzondere situatie ook extra stress op aan studenten. De hoogleraar stelt dat er een buitengewone oplossing moet komen voor een buitengewone situatie: ‘Laat docenten zelf kiezen of ze nog colleges opnemen en studenten of zij het onderwijs volgen.’


De ongelijkheid van een crisis

De verplichting van het geven en volgen van colleges moet dus stoppen, maar niet de mogelijkheid daartoe, benadrukt Van Oostendorp. In principe zijn colleges in dat scenario dus geannuleerd, tenzij docenten in staat zijn om en de colleges ook willen opnemen. Het minimaal halve jaar vertraging dat studenten dan oplopen, moet voor lief genomen, aldus de hoogleraar. Hij ontkent daarbij niet dat het eventuele ongelijkheid tussen studenten kan opleveren: ‘Mensen zijn natuurlijk allemaal verschillend en reageren dan ook op hun eigen manier op deze crisis. Sommige mensen bloeien helemaal op.’ Anderzijds zijn er tal van studenten die op het moment veel andere zaken aan hun hoofd hebben. Neem bijvoorbeeld studenten die nauwelijks rond kunnen komen of misschien een ziek familielid hebben. Die eerste groep kan in het voorgestelde scenario dan nog gemakkelijk gebruik maken van de colleges die nog doorgaan en in principe vooruitlopen op de tweede groep.

‘De lening voor dit halve jaar zou moeten worden kwijtgescholden.’

Vanwege het leenstelsel kunnen studenten die het financieel moeilijk hebben, druk ervaren om hun studie koste wat het kost toch hun studie op tijd proberen af te ronden. ‘Die druk moet nu door de overheid weg worden genomen’, verklaart Van Oostendorp stellig. ‘Los van dat het leenstelsel er sowieso niet zou moeten zijn, zou de lening voor dit halve jaar in ieder geval moeten worden kwijtgescholden zodat mensen met rust voor hun familieleden kunnen zorgen of kunnen reflecteren op de bijzondere situatie die nu is ontstaan.’ Over het kostenplaatje maakt hij zich geen zorgen. ‘Het is ongetwijfeld ontzettend duur’, zucht hij, ‘Maar ja, er gebeuren nu ontzettend veel dingen die de overheid veel geld kosten.’ Hij wijst op de miljarden die in de economie worden gepompt: ‘Daarbij vergeleken is het nog weinig.’


Appel op de minister

Het voorstel van Van Oostendorp is nogal drastisch en dus ook gericht aan Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en niet aan het universiteitsbestuur dat al alles doet wat het kan, aldus de hoogleraar. Opvallend is wel dat hij het stuk nog niet rechtstreeks naar Van Engelshoven heeft gestuurd: ‘Het maakt niet zo veel indruk als dit betoog van mij alleen komt. Ik ben nu in overleg met collega’s om later eventueel wel met een groep een appel te doen.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen