Home NieuwsRadboud Universiteit Letteren slaat nieuwe weg in

Letteren slaat nieuwe weg in

door Vincent Veerbeek

De komende jaren gaan er grondige veranderingen plaatsvinden binnen de Faculteit der Letteren. Wat staat er te gebeuren en wat vinden studenten en medewerkers er eigenlijk van? ANS zoekt het uit in twee artikelen. In het eerste deel: een gesprek met onderwijsdirecteur Edwin van Meerkerk over de plannen zoals die nu op papier staan.

Efficiëntie voorop
De Faculteit der Letteren kampt al een aantal jaar met problemen als een te hoge werkdruk voor medewerkers, teruglopende studentenaantallen en een dalende belangstelling voor disciplinaire opleidingen. De drie belangrijkste hervormingen om deze problemen aan te pakken zijn de manier waarop het aantal uren dat een docent lesgeeft wordt berekend, de indeling van de letterenopleidingen en een aanpassing van het minorstelsel. In een poging de hoge werkdruk onder docenten op te lossen, moet het eerste deel van het plan ervoor zorgen dat uren beter verdeeld worden. Nu krijgen docenten namelijk soms te weinig uren toegewezen om een cursus te geven. Toch hangen de oplossingen en de problemen erg met elkaar samen en ook de andere punten dragen bij aan verbetering van de werkomstandigheden. Zo houdt het tweede punt van de plannen in dat er binnen het nieuwe stelsel drie departementen komen in plaats van twintig losse opleidingen. Deze departementen zijn Taal en Communicatie, Moderne Talen en Culturen en Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid, waar de bestaande opleidingen onder zullen vallen. ‘Alle opleidingen zijn op dit moment grotendeels zelfstandig en docenten nemen veel organisatorische taken op zich, waardoor mensen bij verschillende studies hetzelfde werk doen. Dat kan een stuk efficiënter’, legt Van Meerkerk uit. ‘De individuele opleidingen blijven gewoon bestaan, maar de organisatie daarvan trekken we wat meer naar elkaar toe.’ Opleidingsspecifieke besluiten worden in het voorstel nog altijd genomen door een coördinator van de opleiding in overleg met docenten. Administratieve zaken zoals het invullen van Excelbestanden en het maken van roosters, wordt daarentegen gedaan door iemand die daarvoor is opgeleid, zodat docenten dat niet meer hoeven te doen.

‘Wat we nu merken is dat studenten vaak een warrig geheel aan vakken volgen.’

Profileren kun je leren
Voor toekomstige letterenstudenten zal het meest veranderen door het derde punt in de plannen, de hervorming van het minorstelsel. De faculteit ziet geen heil meer in het huidige minorstelsel. ‘Wat we nu merken is dat studenten vaak een warrig geheel aan vakken volgen, waardoor ze geen samenhangend profiel hebben om mee de arbeidsmarkt op te gaan’, legt Van Meerkerk uit. Een ander probleem is het imago van de geesteswetenschappen. Die worden namelijk vaak als leuk maar nutteloos gezien. ‘Letterenopleidingen hebben juist een grote maatschappelijke waarde. Veel cruciale kwesties, zoals vragen over identiteit en cultuur zijn de core business van letteren.’ Daarom moeten de nieuwe minoren inspelen op zulke thema’s en komen er tien faculteitsbrede profielen. De minoren zullen telkens bestaan uit een inleidende themacursus gevolgd door een maatschappelijk component, dat kan worden ingevuld door eens stage of deelname aan een denktank. ‘Tijdens dit maatschappelijke deel draait het vooral om het vertalen van wetenschappelijke kennis naar concrete maatschappelijke situaties.’ De vragen die bij deze profielen centraal staan, worden opgesteld op basis van de nationale wetenschapsagenda, om er zo voor te zorgen dat de focus ligt op actuele kwesties die in de samenleving spelen. De minoren zullen volgens Van Meerkerk zo ingericht worden dat studenten veel keuze hebben, maar wel binnen de grenzen van de letterenfaculteit. ‘We willen het zo opzetten dat er een veelvoud van mogelijke invullingen van de minorruimte blijft bestaan, met de keuze van een profiel en de verschillende opties voor het maatschappelijke deel.’

‘Het gaat ons er niet om studenten hun keuzevrijheid te ontzeggen.’

Grondige hervorming
De invoering van deze profielen heeft vergaande gevolgen voor de inrichting van het onderwijs voor letterenstudenten. Toch moeten bepaalde onderdelen van het oude systeem wel behouden blijven. Zo krijgen de buitenlandminor en faculteitsbrede kernvakken, de zogeheten Core Curriculum-vakken, een plaats in het nieuwe stelsel. ‘Ik ga ervan uit dat we het zo inrichten, dat je elk thema kunt combineren met een buitenlandverblijf’, vertelt Van Meerkerk. Ook de educatieve minor krijgt een plek in het stelsel en zal mogelijk een van de tien profielen worden. Het antwoord van Van Meerkerk op de vraag of studenten nog vakken bij een andere faculteit mogen volgen, is duidelijk. ‘In principe niet. Studenten kunnen altijd een verzoek indienen bij de examencommissie, maar alleen als uitzondering.’ Belangrijke reden hiervoor is dat het volgen van vakken buiten Letteren de faculteit veel geld kost. ‘Als er bijvoorbeeld behoefte is om een deel van een premaster op te nemen in het programma, kunnen we afspraken maken met andere faculteiten om dat op een goedkope manier te doen.’ Van Meerkerk vindt het in elk geval van belang dat toekomstige letterenstudenten een strak cv hebben en op een efficiënte en niet al te dure manier zijn opgeleid. ‘Het gaat ons er niet om studenten hun keuzevrijheid te ontzeggen, we willen die profielen helder en scherp te krijgen met genoeg keuzemogelijkheden. Bovendien moeten we dat op zo’n manier doen dat we het kunnen blijven betalen, ook over vijf à tien jaar.’

Hoewel de grote lijnen nu op papier staan, zal er tot mei flink gediscussieerd worden over de precieze invulling. Dan moet er een plan op tafel liggen dat van toepassing zal zijn voor de eerstejaars die in 2018-2019 beginnen. Van Meerkerk hoopt in elk geval dat de hele faculteit de komende periode met ideeën komt.

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter