Home NieuwsRadboud Universiteit Letterenfaculteit krijgt koepelvereniging

Letterenfaculteit krijgt koepelvereniging

door Vincent Veerbeek

De Letterenfaculteit krijgt een eigen koepelvereniging: Helikon. Afgelopen maandag werden tijdens een borrel in het Cultuurcafé de naam en het logo van de kersverse organisatie onthuld.

Samen sterk
Een echte koepelvereniging bestond tot op heden nog niet, maar van samenwerking tussen de verschillende Letterenverenigingen was al wel sprake. Op dit moment zijn er twee initiatieven die hierop lijken’, vertelt Amanda de Lannoy, voorzitter van het oprichtingsbestuur van Helikon en vierdejaars bachelorstudent Amerikanistiek. Tot nu toe wordt binnen de Faculteit der Letteren samengewerkt binnen het Samenwerkingsoverleg Letterenverenigingen (SOLve) en de Letterencommissie. Het SOLve is een overlegorgaan van de Facultaire Studentenraad Letteren, dat vooral op onderwijs gericht is. De Letterencommissie is een meer informele samenwerking tussen besturen van letterenverenigingen, die zich vooral met activiteiten bezighoudt. Toch werd er op faculteitsniveau weinig georganiseerd. ‘Het opzetten van gezamenlijke activiteiten kwam nu bij letterenbesturen soms pas op de allerlaatste plaats. Dat is logisch, want iedereen is druk met zijn eigen vereniging ‘, vertelt Jolijn van Rossem, secretaris van het oprichtingsbestuur en eerstejaars masterstudent Literair Bedrijf. Ook de verschillen tussen de elf letterenverenigingen maakten samenwerking soms lastig, bijvoorbeeld de grootte of het soort activiteiten dat ze organiseren. Zeven van de elf verenigingen in het SOLve zijn uiteindelijk met het idee voor een koepelvereniging gekomen. De naam Helikon verwijst naar de berg van de Muzen uit de Griekse mythologie, een link naar de schone kunsten en de letteren.

Aanspreekpunt
Studenten hebben volgens het oprichtingsbestuur baat bij een koepelvereniging. ‘Vooral onder internationale studenten is er vraag naar gezamenlijke activiteiten en faculteitsbrede initiatieven’, vertelt Van Rossem. ‘Dat zijn vaak studenten die wel geïnteresseerd zijn in activiteiten, maar niet alleen vakken bij bijvoorbeeld Amerikanistiek of Geschiedenis volgen, dus ze hebben niet echt een studievereniging waar ze terecht kunnen’, vult De Lannoy aan. Nederlandse studenten kunnen bovendien bij letterenactiviteiten andere studenten met wie ze een minor volgen beter leren kennen. Daarnaast moet de koepelvereniging een aanspreekpunt zijn voor bijvoorbeeld het faculteitsbestuur en organisaties als Career Service Letteren. ‘We hebben al eerder geprobeerd een carrièrebeurs te organiseren, maar dat was met elf verenigingen erg lastig’, legt De Lannoy uit. ‘Door een aanspreekpunt te hebben moet het makkelijker worden om workshops of een carrièrebeurs te organiseren.’

Eerste stappen
Inmiddels heeft de vereniging dus een oprichtingsbestuur, een naam, een logo en ook aan de statuten wordt hard gewerkt. Die hoopt het bestuur zo snel mogelijk aan de letterenverenigingen voor te kunnen leggen. De bestuursleden van Helikon begeven zich niet helemaal op onbekend terrein: nagenoeg alle andere faculteiten hadden al een koepel- of faculteitsvereniging. ‘We zijn met hen in gesprek gegaan en hebben ook gekeken wat zij gedaan hebben met bijvoorbeeld statuten en oprichtingsdocumenten’, vertelt De Lannoy. ‘Zo hebben we kunnen profiteren van hun kennis en daardoor gaat het nu best snel.’ De rest van dit jaar zal het oprichtingsbestuur zich vooral bezighouden met het concretiseren van hun plannen. ‘Het is belangrijk dat wij dit jaar datums voor mogelijke activiteiten bedenken en plannen maken voor de komende jaren’, vertelt De Lannoy. ‘Door de letterenverenigingen hier nauw bij te betrekken, hopen we op de lange termijn te kunnen blijven bestaan.’ Wat er met de Letterencommissie gebeurt, is nog afwachten. Het belangrijkste is dat de koepelvereniging werkdruk wegneemt van de studieverenigingen. ‘We willen zorgen dat deze bestuurders minder hoeven te doen op facultair niveau’, licht De Lannoy toe. ‘Hoe we dat precies in gaan vullen, moeten we nog nader bespreken. We hopen daarbij ook op input vanuit de letterenverenigingen.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen