Home NieuwsRadboud Universiteit Medezeggenschap stemt in met omstreden begroting

Medezeggenschap stemt in met omstreden begroting

door Vincent Veerbeek

Maandag werd tijdens de laatste Gezamenlijke Vergadering (GV) van het jaar gestemd over de hoofdlijnen van de beleidsbrief voor 2018, met daarin de begroting en de plannen voor besteding van het basisbeursgeld. De Universitaire Studentenraad (USR) bleef verdeeld, maar stemde uiteindelijk in met de begroting.

Discussie
Tijdens de GV werd nog flink gediscussieerd over de begroting en het studievoorschot. Een deel van de USR sprak zich opnieuw kritisch uit over de manier waarop zij bij bepaalde beslissingen zijn betrokken en over hoe laat de discussie überhaupt van start is gegaan. Het belangrijkste punt van discussie was echter wederom de hoeveelheid geld die naar de Radboud Honours Academy (RHA) gaat. Daarom deed het College van Bestuur (CvB) de nieuwe toezegging dat de USR volgend jaar instemmingsrecht zal hebben over de invulling van de RHA, die volledig op de schop gaat. Een verzoek om ook nog inspraak te krijgen op de begroting van de RHA werd afgewezen. Eerder werd al de toezegging gedaan dat geld dat overblijft bij de RHA naar de faculteiten zal gaan.

CvB-vicevoorzitter Wilma de Koning maakte haar excuses voor het verloop van het proces en de onduidelijkheid. Ze benadrukte wel dat veel van de punten die nu ter discussie staan al spelen sinds de afschaffing van het leenstelsel in 2015. Het verschil zit hem er nu in dat het niet gaat om een voorinvestering vanuit de RU zoals de afgelopen jaren het geval was, maar om extra geld van de overheid. Daarom is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de manier waarop dit geld besteed wordt. Er is nu gestemd op de hoofdlijnen, als daar later nog wijzigingen in zijn heeft de USR daar opnieuw inspraak over. De discussie over de precieze inhoud zal later dit jaar gevoerd worden. 

Spanning
De USR-leden die tegen de begroting zijn benadrukten tijdens de GV wel vertrouwen te hebben in het CvB. Ze zijn vooral teleurgesteld over de manier waarop de besprekingen zijn verlopen, maar ze vertrouwen erop dat het CvB de beloftes die nu gedaan zijn na zal komen. Bij de uiteindelijke stemming stemden drie USR-leden voor de begroting en vier tegen. Het achtste lid was op vakantie en kon daarom niet meestemmen. De USR-leden die zich van tevoren hadden uitgesproken tegen de stemming hielden de rug recht ondanks de nieuwe toezeggingen. Bijna de voltallige Ondernemingsraad stemde in met de beleidsbrief, er waren slechts twee onthoudingen.

Studentenvakbond AKKU had mensen opgeroepen om te protesteren tijdens de GV en zetten een ludieke actie op touw. Ze deelden zelf geknutselde buttons uit met daarop €270, het bedrag dat studenten per maand inleveren door het leenstelsel. Ook waren er posters gericht tegen het besluit om meer geld in de RHA te investeren. Er waren te weinig zitplekken in de zaal, maar massaal protest bleef uit en het waren uiteindelijk vooral de harde kern van AKKU en een paar verdwaalde socialisten van jongerenpartij Rood die kwamen protesteren.

Reacties
Dennis Walraven, voorzitter van de USR, liet weten tevreden te zijn met de uitkomst. ‘Het is natuurlijk geen geheim dat ik een voorstander was van het voorstel, dus ik ben blij dat het erdoor is.’ Wat betreft de verdeeldheid binnen de USR maakt Walraven zich geen zorgen: ‘Ik snap dat mensen kritisch zijn en het komt vaker voor dat je het niet met zijn allen ergens over eens bent. Dat is ook alleen maar goed, maar als je erin blijft hangen wordt het zuur. Het is nu klaar en dan praten we in september verder over de toezeggingen.’

Dinja de Vries, fractievoorzitter van AKKUraatd, vindt de uitslag jammer, aangezien er reden genoeg was om tegen te stemmen. ‘Het is duidelijk niet gegaan zoals het zou moeten gaan: procesmatig waren er veel dingen mis.’ Ze is wel redelijk tevreden met de nieuwe toezeggingen en de excuses van het CvB. ‘Het is goed dat er nu inspraak is over het Honoursprogramma. De andere toezeggingen waren toch vooral dingen waar we gewoon recht op hebben. Voor het CvB is medezeggenschap en besturen een dagelijkse bezigheid, maar wij in de USR doen dit maar één jaar. Wat dat betreft heeft van CvB echt een voorsprong.’ Vooruitkijkend naar de besprekingen in het nieuwe USR-jaar verwacht ze dat er weinig zal veranderen. ‘We gaan onze opvolgers zo goed mogelijk inwerken. Zolang we niet op tijd betrokken worden, blijft AKKUraatd zich inzetten voor verbetering.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen