Home NieuwsRadboud Universiteit Misstanden Honours Academy: een overzicht

Misstanden Honours Academy: een overzicht

door Redactie

Afgelopen dinsdag oordeelde de rechter uit dat voormalig Honours-programmamaker Han Rouwenhorst niet mag worden ontslagen door de Radboud Universiteit. Hij was aangeklaagd voor onder ander seksuele intimidatie en veelvuldig alcoholgebruik. Ook andere zaken kwamen in de rechtszaak boven tafel, zoals de verziekte werksfeer binnen de Honours Academy. Een kort overzicht van de misstanden binnen het bestuur van het excellente traject binnen de RU.

Onwenselijke situaties
De problemen kwamen al aan het licht in september 2014, toen het College van Bestuur (CvB) een aantal meldingen binnenkreeg van verschillende medewerkers van de Honours Academy over ‘onwenselijk geachte situaties rondom zowel de leiding, als het managen van de organisatie, als het individueel functioneren van een aantal medewerkers’. Met deze medewerkers worden naast Rouwenhorst ook Henk Willems en Bep Kuling bedoeld. De meldingen werden gezien als een vermoeden van misstanden en vielen onder de klokkenluidersregeling van de RU.

Verziekte werksfeer
Omdat de klachten onder deze regeling vielen, werd er een onderzoek ingesteld door een commissie om te kijken wat de klachten precies inhielden en of de medewerkers van de Honours Academy regels hebben overtreden. Daarvoor spraken de leden met vijftien mensen die allemaal op een of andere manier verbonden waren met het Honours-programma. Op 6 november 2014 rondde de commissie het onderzoek af en kwam met haar conclusies. Het beeld dat de commissie kreeg was dat er ‘op het bureau van de Honours Academy sprake is van een verziekte werksfeer’ en dat er een gebrek een sturing is binnen de directie. Een van de oorzaken hiervan volgens de commissie is de uitbreiding van het bestuur van Honours van drie naar zeven mensen, toen het bureau subsidies voor masterprogramma’s kreeg toegewezen. De werkwijze van het bestuur is hier onvodloende op aangepast volgens het verslag.  

Te diep in het glaasje
Een van de meest genoemde problemen door de ondervraagden van de commissie is het drankgebruik onder de medewerkers van de Honours Academy. Hierbij komt de naam van Rouwenhorst naar voren. Hij zou volgens de ondervraagden veelvuldig alcohol gebruiken, maar hij zou er wel enigszins goed mee om kunnen gaan. Rouwenhorst zelf verklaarde aan de commissie dat hij wel eens een borrel dronk, maar dat het daarmee ophield. De commissie kon niet vaststellen of er sprake is van drankproblemen onder de medewerkers van de Honours Academy, maar omdat nagenoeg alle ondervraagden alcohol als een probleem noemden, vond de commissie dat hierover ‘glasheldere afspraken moeten worden gemaakt’.

Vrijpostig en flirtig
De grootste aanklacht jegens Rouwenhorst was dat hij seks zou hebben gehad met studenten of deze seksueel zou hebben geïntimideerd. Hij werd door de commissie getypeerd als een ‘fysieke, vrijpostige en flirtige man’. Volgens de ondervraagden zouden op het bureau van Honours verhalen de ronde hebben gedaan dat Rouwenhorst een seksuele relatie zou hebben gehad met een of twee studenten. De ondervraagden zouden dit hebben gehoord van Rouwenhorst zelf en dit niet zelf hebben gezien. Zelf ontkende Rouwenhorst bij de commissie de geruchten van een seksuele relatie. Ook waren er bij de commissie geen klachten van studenten bekend.

Conclusie in de wind geslagen
De commissie kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de werksfeer binnen de Honours Academy is verziekt door een samenloop van omstandigheden. Deze adviseerde om een interim-hoofd van het bureau aan te stellen om ‘de brokstukken op te ruimen’. Verder stelde de commissie dat ‘het alleen denkbaar is het bureau in de huidige samenstelling bijeen te houden, indien het wordt geleid door een sterk afdelingshoofd’. Rouwenhorst, Willems en Kuling zouden volgens de commissie in dienst moeten blijven binnen de Honours Academy. Het CvB had hier duidelijk een andere mening over. Nadat in november 2014 de medewerkers eerst op non-actief werden gezet, besloot het College, na het doen van een eigen onderzoek, in januari vorig jaar om deze non-activiteit om te zetten in een ontheffing uit hun functies. Het CvB zou de ontslagen medewerkers helpen met een herplaatsing binnen de RU. Rouwenhorst werkte mee aan het herplaatsingstraject, maar kon binnen de afgesproken periode niet worden herplaatst.

Eerherstel
Rouwenhorst vocht zijn ontslag aan bij de rechter, omdat hij vond dat de universiteit ‘zijn rechtspositionele en persoonlijke belangen heeft geschonden’. Hij vond dat hij door de RU werd overrompeld met de mededeling dat hij zich schuldig had heeft gemaakt aan onder meer (seksuele) intimidatie. Rouwenhorst vond deze beschuldigingen onterecht. De RU wilde dat het ontslag van de oud-programmamaker van de Honours Academy behouden bleef. Rouwenhorst eiste dat zijn ontheffing uit zijn functie werd afgewezen en dat hij een symbolische schadevergoeding van 10 euro zou krijgen van de RU, die moest worden gedoneerd aan het Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds. Uiteindelijk wees de rechter het verzoek van de universiteit af en honoreerde de schadevergoeding van 10 euro. Rouwenhorst heeft dus het eerherstel gekregen dat hij graag wilde. Hij blijkt volgens de rechter toch een excellente vent te zijn, terwijl de RU anders oordeelde. 

 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen