Home NieuwsRadboud Universiteit Nieuw subsidiereglement SNUF

Nieuw subsidiereglement SNUF

door Redactie

Sinds gisteren is het vernieuwde subsidiereglement van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF) van kracht. Voor studentenorganisaties en -activiteiten, waarvoor de financiering is bedoeld, zijn een aantal zaken veranderd. 

Doel SNUF
SNUF heeft als doel het leveren van een bijdrage aan de bloei van de RU. Dit doel probeert de organisatie te bereiken door subsidies, leningen en aanvullende steun te geven aan organisaties en activiteiten voor en door studenten. De stichting bepaalt zelf wanneer aanvragen worden goedgekeurd, maar haar directeur wordt daarbij wel geadviseerd door een Toewijzingscommissie (TWC).

Wijzigingen reglement
In het aangepaste reglement zijn vooral een aantal belangrijke al bestaande regelingen duidelijker opgeschreven. Het staat nu expliciet vast dat de TWC een aanvraag beoordeelt aan de hand van de noodzakelijkheid van een bijdrage, oftewel wanneer een studentenorganisatie zelf niet genoeg geld heeft. Daarnaast kunnen studentbestuurders nu makkelijker opzoeken welke financiële stukken ze in moeten dienen en wordt duidelijker gemaakt aan welke eisen een studentenorganisatie moet voldoen, die de continuïteit van de organisatie garanderen. 

Een andere belangrijke wijziging in het reglement is dat activeiten van studieverenigingen nu alleen kunnen worden gefinancierd door SNUF, mits 25 procent van de aanwezigen bij de activiteit een andere studievereniging lid is. Hoe ze dit in hemelsnaam gaan controleren is nog niet bekend. De regeling voor financiering van door studenten georganiseerde congressen is ook veranderd. Vanaf nu kan een grootschalig congres (vanaf 75 bezoekers) een subsidie van 25 procent van de deelnameprijs voor studenten geven. Bij kleinschalige congressen wordt 25 procent van de totale kosten bekostigd. Wat bovendien van belang is voor de studentbestuurder, is dat het nieuwe regelement nu een aparte regeling over statutenwijziging bevat. 

 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen