Home NieuwsRadboud Universiteit Nieuwe fondsenwervingsstructuur RU onder de loep

Nieuwe fondsenwervingsstructuur RU onder de loep

door Redactie

De fondsenwervingsstructuur van de Radboud Universiteit gaat op de schop. Een deel van de diensten van het Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF) zal opgaan in een nieuw fonds en een deel zal voortaan vallen onder Dienst Studentenzaken (DSZ). Wat zal er veranderen voor studenten?

Hoofdlijnen
Ger Boonen, directeur Dienst Studentenzaken, laat weten dat nog veel moet worden besloten over de nieuwe fondsenwervingsstructuur, maar dat de hoofdlijnen al wel duidelijk zijn. ‘Behoorlijk wat besluitvorming moet nog plaatsvinden, maar de contouren zitten al in ons hoofd. De voorzieningen voor studenten die bij SNUF zijn ondergebracht, zullen voor het belangrijkste deel bij de Dienst Studentenzaken worden ondergebracht en daar worden uitgevoerd op de manier zoals SNUF dat nu ook doet. Alle medewerkers van SNUF, zoals de subsidie-secretarissen , de pandbeheerder en de administrateur, zullen bovendien meeverhuizen.’

Femke de Jong, de directeur van het SNUF: ‘Daarnaast komt er een commissie die zich exclusief gaat richten op de verdeling van fondsen voor studentenactiviteiten. Wie in deze commissie komen te zitten, moet nog worden bepaald.’
Kunnen studenten verwachten dat er met de nieuwe fondsenwervingsstructuur meer geld beschikbaar zal komen voor activiteiten? Boonen en De Jong laten weten dat ze daar nog geen concrete doelstellingen voor hebben. ‘Nee, dat is niet aan ons. Bovendien is het besluitvormingsproces nog niet in die fase beland.’

Scheiding werving en uitvoering
De uitvoering van het nieuwe fonds zal deels komen te liggen bij Dienst Studentenzaken. Op dit moment valt dit nog onder het van de universiteit onafhankelijke SNUF. Volgens Boonen betekent dit niet dat de RU meer te vertellen krijgt bij de verdeling van de fondsen. De fondsenwerving zal vallen onder een nieuwe fondsenwervingsbureau en de uitgifte van de verworven gelden primair bij het nieuwe fonds.

De Jong voegt toe: ‘het geld dat binnenkomt door middel van fondsenwerving wordt vaak geoormerkt. De donateur kan bepalen waar het geld naartoe moet gaan. Daar kan de commissie ook geen ander oordeel over geven. Het geld wordt in dat geval alleen beheerd door het fonds.’

Medezeggenschap
Dat de uitvoering van fondsenwerving deels onder Dienst Studentenzaken zal komen te vallen heeft ook een ander voordeel. Boonen: ‘Uit gesprekken met de USR bleek dat het voor studenten onduidelijk was of ze voor bijvoorbeeld reissubsidies of bestuursbeurzen bij studentenzaken of bij SNUF moesten zijn. Na de herinrichting zal DSZ het centrale aanspreekloket worden voor de aanvraag van een subsidie voor studenten.’

De Universitaire studentenraad heeft echter geen inspraak in de reorganisatie, omdat SNUF een stichting is die onafhankelijk is van de universiteit, maar deze zal volgens Boonen en De Jong wel tijdig worden geïnformeerd. Bovendien bestaat er een Studentenadviesraad die hierbij kan adviseren.
Volgens Boonen en De Jong is het streven dat de herinrichting in het najaar voltooid zal zijn.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen