Home NieuwsRadboud Universiteit Nieuwe koers voor Honours

Nieuwe koers voor Honours

door Vincent Veerbeek

Het afgelopen jaar is er binnen de universitaire medezeggenschap veel discussie geweest over de Radboud Honours Academy (RHA), die de komende jaren een nieuwe invulling moet gaan krijgen. Er is veel heen en weer gepraat tussen studenten en bestuurders, maar wat wil de RHA zelf eigenlijk?

Honours voor iedereen
Voor Annemarie Hinten, manager van de RHA, is de belangrijkste verandering die plaats gaat vinden een accentverschuiving, waarbij de nadruk minder op excellentie komt te liggen. ‘We willen in principe het Honoursonderwijs veel breder toegankelijk maken en zo een grotere doelgroep aanspreken’, legt Hinten uit. ‘In het verleden was excellentie doel en focus van het Honoursonderwijs. Daardoor ontstond de beeldvorming dat het er vooral om ging dat je hoge cijfers moest hebben om in aanmerking te komen voor deelname aan een van de programma’s. We vinden nu dat ook studenten die geen achten of negens halen, bijvoorbeeld omdat ze al andere dingen naast hun studie doen, de mogelijkheid moeten krijgen een extra academische uitdaging aan te gaan als ze daarvoor gemotiveerd zijn.’ Ondanks de toenemende druk op studenten gelooft Hinten dat er altijd studenten zijn die zich verder willen ontwikkelen binnen hun eigen studiegebied of juist daarbuiten.

Brede interesse
Een tweede punt van verandering binnen de RHA is toenemende flexibilisering. Bij besprekingen over de toekomst van Honours de afgelopen jaren bleek dat een deel van de bachelorstudenten de duur van de bestaande programma’s een te grote tijdsbelasting vindt om te solliciteren naar een plek in een honoursprogramma. ‘De meeste bachelor-programma’s duren nu twee jaar en bovendien moeten studenten al in het eerste jaar van hun studie bepalen of ze twee jaar lang zo’n programma willen volgen’, licht Hinten toe. Vanaf dit jaar kunnen mensen ook in hun tweede of derde jaar een korter honoursprogramma volgen. Daarom is nu een nieuw eenjarig, Engelstalig interdisciplinair honoursprogramma voor bachelorstudenten onder de naam ‘Global Problems‘ geïntroduceerd. Ook bij de Faculteit der Managementwetenschappen is het mogelijk bijvoorbeeld alleen in je tweede jaar een honoursprogramma te volgen. ‘Iedereen die zich twee jaar lang wil verdiepen of verbreden omdat je daar in je reguliere studie niet aan toekomt, moet dat nog steeds kunnen doen. Anderzijds moeten er ook mogelijkheden zijn voor mensen die die in hun tweede jaar Honours willen doen en in hun derde jaar andere activiteiten willen ontplooien, of die pas in hun derde jaar een honoursprogramma willen volgen.’ Naast de veranderingen in de traditionele Honoursprogramma’s is de RHA dit jaar ook begonnen met een nieuw concept: de zogeheten Honourslabs. ‘Daarbij houden studenten zich gedurende een aantal maanden met een actueel maatschappelijk thema bezig in een interdisciplinaire groep waarbij veel ruimte is om te experimenteren met verschillende vormen van onderwijs’, vertelt Hinten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om discussies met kunstenaars en politici, interactieve nieuwsanalyse of het maken van een creatief eindproduct.

Plan en praktijk
Een laatste punt dat de RHA volgens Hinten wil bereiken met de geplande veranderingen is dat Honours een nog prominentere positie krijgt als proeftuin. ‘Op dit moment kunnen docenten al experimenteren met nieuwe onderwijsvormen, bijvoorbeeld voor toetsen en eindproducten, die daarna in het reguliere onderwijs ingezet kunnen worden’, vertelt Hinten. ‘Zo willen we nog meer in gaan zetten op onderwijsvernieuwing en die functie ook zichtbaarder maken.’ De RHA is volgens Hinten ideaal om als proeftuin te dienen vanwege de kleinschaligheid en de motivatie van de studenten, waarvan de nieuwe Honourslabs een goed voorbeeld zijn. Plannen zijn er dus volop en voor een deel heeft de RHA die inmiddels ook al in de praktijk gebracht. ‘Door onze kleine omvang kunnen we ideeën die binnenkomen gelijk uitproberen. Tegelijkertijd gaan we verder met plannen maken, die ontwikkelingen lopen parallel.’

Met deze ideeën in het achterhoofd zal de RHA in februari opnieuw om de tafel gaan met leden van de medezeggenschap. Die kunnen dan ook hun input geven over welke accenten zij bij Honours terug willen zien. Als er eenmaal een solide plan op tafel ligt, zullen de Universitaire Studentenraad en de Ondernemingsraad wel stemmen over de plannen, geheel volgens afspraak.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen