Home NieuwsRadboud Universiteit Nieuwe redactiestatuten Vox kritisch besproken

Nieuwe redactiestatuten Vox kritisch besproken

door Redactie

Door de nieuwe statuten kan Vox minder onafhankelijk worden, vreest de Gezamenlijke Vergadering. Maar volgens de voorzitter van de redactieraad interpreteert de vergadering de nieuwe statuten verkeerd: de verhouding tussen het universiteitsmedium en de universiteit wordt enkel verstevigd.

De redactieraad van Vox mocht zelf nieuw statuten schrijven, die volgens CvB-voorzitter Daniël Wigboldus beter aansluiten op de huidige tijd. Meerdere zaken werden aangepast of vernieuwd. Zo is de website van Vox beter in de statuten opgenomen, is er nu een regeling voor klachten over artikelen en hoeft het medium niet langer een vast aantal papieren nummers uit te geven.

Vorige week werden de statuten in de Gezamenlijke Vergadering (GV) besproken. De GV, die bestaat uit universiteitsmedewerkers en studenten, had vooral kritiek op de nieuwe artikelen die de doelstellingen en de mate van onafhankelijkheid van Vox behandelden. Voorheen mocht Vox berichten over ‘maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die voor de universitaire gemeenschap van belang zijn’. Volgens de nieuwe statuten ‘dient’ Vox de ‘belangen van de universiteit’ en zijn de doelstellingen beperkt tot ‘de academische wereld van de Radboud Universiteit’. De raad vroeg hierom zich of deze artikelen wel breed genoeg zijn om de onafhankelijkheid van Vox te garanderen.

Twee kanten
‘Het zijn twee kanten van dezelfde medaille’, reageert Hanneke Spath, voorzitter van de redactieraad en hoogleraar bij rechten, op de kritiek van de GV. Met de redactieraad ziet ze toe op de gang van zaken bij het universiteitsblad. Daarnaast is ze een van de auteurs van de nieuwe statuten. ‘Vox is onafhankelijk: dat staat in de statuten en dat wordt op verschillende manieren gewaarborgd. Tegelijkertijd mag het best naar voren komen dat Vox een bijzondere verantwoordelijkheid naar de universiteit heeft. Hun doel is immers om de universitaire gemeenschap te informeren.’ Spath ziet op basis van het commentaar van de GV hierom geen aanleiding om de statuten te wijzingen.

Het universiteitsmedium wordt in zijn geheel betaald door de universiteit en soms gezien als het Radboud-huisblaadje, helemaal nadat het tussen 2010 en 2012 online werd gecensureerd door de RU. Censuur vindt niet meer plaats, maar soms wordt Vox door het CvB benaderd als de berichtgeving niet bevalt. Spath: ‘Als Vox een kritisch stuk schrijft, wordt het CvB soms een beetje kribbig en nemen ze contact op. Maar daar komen het bestuur en de hoofdredactie tot nu toe altijd wel uit.’ Ook zijn er maandelijkse gesprekken tussen de hoofdredacteur van Vox en het CvB. Deze vonden altijd al plaats, maar zijn met de nieuwe redactiestatuten geformaliseerd.

Glazen bol
Wat gaan de nieuwe statuten in de praktijk veranderen? Niet zo veel, voorspelt de hoogleraar. De voornaamste verandering is de verschijningsfrequentie van de papieren Vox. In de oude statuten stond dat die zes keer per jaar uit moest komen, maar in de toekomst komt deze slechts vijf keer per jaar uit. Dit blijven themanummers. Met het geld dat bespaard wordt, is een videoredacteur ingehuurd. Die moet het universiteitsmedium vaker van bewegend beeld gaan voorzien.

 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen