Home NieuwsRadboud Universiteit Nieuwjaarsrede RU: een vlammende terugblik

Nieuwjaarsrede RU: een vlammende terugblik

door Vincent Veerbeek

Met het begin van het nieuwe jaar was het maandag tijd voor de nieuwjaarsrede, de eerste van de vorig jaar aangetreden voorzitter van het College van Bestuur (CvB) Daniël Wigboldus. Tijdens een bijeenkomst in de aula, die ook via livestream te volgen was, keek hij terug op het afgelopen jaar en blikte alvast vooruit op het lustrumjaar 2018.

Trotse terugblik
Wigboldus begint zijn toespraak met een korte terugblik op de nieuwjaarsredes van zijn voorganger Gerard Meijer en gaat dan door met zijn eigen verhaal. Dat begint met een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen aan de Radboud Universiteit (RU) op het gebied van onderwijs en onderzoek van het afgelopen jaar. Onder andere de eerste digitale tentamens, de ophef over de invoering van Engels als voertaal bij de opleiding Psychologie en de welzijnsenquête passeren de revue. Een ding is duidelijk: er is veel gebeurd in het afgelopen jaar en Wigboldus is trots op wat er is bereikt. Ook komen er minder beleidsgerichte zaken aan bod, zoals de opening van de Spar en de branden in het Spinoza en het Grotius. ‘2017 was een vlammend jaar – en niet alleen in figuurlijke zin’, aldus de voorzitter. Na zijn jaaroverzicht geeft Wigboldus het woord aan geheugenwetenschapper Boris Konrad, die de aanwezigen in de zaal aan het werk zet met een geheugenoefening.

Praatjes en prijzen
Na deze hersengymnastiek gaat Wigboldus verder met zijn verhaal en noemt nog enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar, zoals de benoeming van Radboud-alumnus Ingrid van Engelshoven tot minister van Onderwijs en de groeiende instroom van eerstejaars. Dit wordt gevolgd door een Engels animatiefilmpje waarin de RU zichzelf presenteert met een opsomming van de diverse prestaties op het gebied van onderwijs, onderzoek en duurzaamheid. Vervolgens is het de beurt aan de CvB-vicevoorzitter Wilma de Koning, die de Hermesdorfprijzen uitreikt. Zo namen ecologen Hans de Kroon en Caspar Hallmann een prijs in ontvangst voor hun studie over de teruglopende biodiversiteit van insecten. Religiewetenschapper Brenda Mathijssen kreeg de prijs voor jong talent voor haar onderzoek naar rituelen rond de dood. Ook viel neurowetenschapper Martin Dresler in de prijzen voor zijn onderzoek naar geheugentraining.

Wijze woorden
Vooruitkijkend naar 2018 kaart Wigboldus onder meer de werkdruk onder promovendi aan, waar tijdens de opening van het academisch jaar afgelopen september actie voor werd gevoerd. De komende maanden wordt het probleem onder de loep genomen en moet er een actieplan komen om iets aan de druk te veranderen. Verder noemt de voorzitter onder andere de overstap van Blackboard naar Brightspace en duurzaamheidsinitiatieven in het kader van de rol die Nijmegen dit jaar gaat spelen als green capital. In meer algemene termen keerde Wigboldus terug naar zijn twee favoriete thema’s: kwaliteit en vertrouwen. Daarbij benadrukt hij het belang van experimenteren en fouten maken. Gelukkig was de voorzitter pas nog naar de bioscoop geweest en had hij het perfecte citaat om zijn punt te illustreren. ‘Yoda is geen Radboud-alumnus, maar hij had het wel kunnen zijn’, grapt Wigboldus, waarna hij een quote uit The Last Jedi over mislukking opleest. 

Tot slot neemt rector magnificus Han van Krieken kort het woord om de ochtend af te sluiten en het lustrumjaar te openen. Ook hier maakte de RU weer gebruik van audiovisuele ondersteuning: na enkele woorden van Van Krieken wordt op het eind nog een hip filmpje in het kader van het lustrum getoond. Wat 2018 ook gaat brengen, veel beter dan CvB-voorzitter Wigboldus die Star Wars grappen maakt, kan het eigenlijk niet worden.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen