Home NieuwsRadboud Universiteit Universiteit niet alleen voor uitblinkers

Universiteit niet alleen voor uitblinkers

door Julia Mars

Om het percentage falende studenten te verlagen, pleit aftredend rector magnificus van Universiteit Utrecht Bert van der Zwaan voor een selectie voor alle nieuwe bachelorstudenten. Rector magnificus Han van Krieken van de Radboud Universiteit licht toe waarom hij daar niet voor kiest.

“Ik wil kunnen zeggen: Jij hoort niet op de universiteit”, zo luidde de titel van het interview met vertrekkend rector magnificus van Universiteit Utrecht aan Trouw afgelopen dinsdag. Volgens Van der Zwaan zitten er te veel studenten op de universiteit die daar waarschijnlijk gaan falen. Om dit tegen te gaan, pleit hij voor een selectie aan de poort. Statistieken van middelbare schoolresultaten zijn volgens Van der Zwaan een goed uitgangspunt om deze selectie op te baseren. Zo meent hij dat de kans dat studenten hun master behalen, statistisch te bepalen is op basis van de middelbare schoolcijfers voor Engels en wiskunde. Rector magnificus Han van Krieken van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit (RU) reageert op deze uitspraak.

Kunt u zich vinden in de uitspraak van Van der Zwaan?
‘Hoogstens als deze maatregel zich zou beperken tot Utrecht. Ik ben van mening dat de universiteit er niet alleen is voor de mensen die de hoogste punten halen. Iedereen die zijn eindexamen VWO op de middelbare school heeft gehaald, of het nou met een zes is of met een acht, heeft bewezen dat hij de capaciteit heeft om aan een universitaire studie te beginnen. Dat betekent niet dat een universitaire studie bij alle studenten past. De universiteit leidt mensen op die telkens nieuwe kennis willen verwerven, terwijl het hoger beroepsonderwijs mensen opleidt die een vak willen uitoefenen op hoog niveau. Ik denk dat veel mensen de misopvatting maken dat de universiteit altijd beter is dan het hbo.’

Wat vindt u van het voorstel om een selectie in te voeren die gebaseerd is op de cijfers die behaald zijn op de middelbare school?
‘Het is statistisch gezien juist dat mensen die hogere cijfers halen op de middelbare school, ook een betere slagingskans op de universiteit hebben. Dat is voor ons echter geen reden om mensen met lagere cijfers niet toe te laten. Sterker nog, wij willen juist dat deze mensen ook aan een opleiding beginnen. Ik ben trotser als we iemand van een zes naar een acht kunnen helpen, dan van een negen naar een tien. Daarnaast moet een verkeerde studiekeuze niet worden afgestraft, maar moeten studenten juist geholpen worden bij het vinden van een studie die bij ze past.’

Van der Zwaan wil deze selectie onder andere invoeren om het groeiende aantal studenten in te perken, omdat universiteiten per student steeds minder subsidie ontvangen van de overheid. Hoe gaat de RU hiermee om?
‘De universiteit moet goed bedenken of we niet te populair worden bij studenten buiten Europa. Daarnaast is het ook belangrijk dat we op tijd inventariseren of studenten wel bij hun opleiding passen. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld de studiekeuzecheck en het bindend studieadvies (BSA), maar ook daar is niet alles uit op te maken. Studenten die bijvoorbeeld net op kamers wonen halen vaak minder hoge cijfers, maar dit wordt niet in het BSA opgenomen. Samen met de medezeggenschapsraad zijn we momenteel aan het onderzoeken of we het BSA kunnen aanpassen zodat we op tijd een beeld krijgen of een studie bij de student past.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen