Home NieuwsRadboud Universiteit Is dit het einde van het Radboudiaanse poldermodel?

Is dit het einde van het Radboudiaanse poldermodel?

door Redactie

Gisteren hebben de Universitaire Studentenraad (USR) en Ondernemersraad (OR) in de voorbereidende Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) ingestemd met het aanspannen van een geschil bij het stichtingsbestuur van de Radboud Universiteit (RU), vanwege het doorvoeren van de verhoging van het bindend studieadvies (BSA). Hoe uniek is dit besluit en is dit het einde van het Radboudiaanse poldermodel?

Reactie USR
Monique van Vegchel, voorzitter van de USR, vertelt dat de belangrijkste reden voor het aanspannen van het geschil het scheppen van duidelijkheid was. Volgens het externe juridische advies dat de USR had aangevraagd, was de procedure rondom het verhogen van het BSA incorrect verlopen. ‘We hadden geen duidelijk beeld over hoe de procedure met de verhoging van het BSA juridisch in elkaar stak en dus leek het ons verstandig hiervoor een onafhankelijke derde partij in te schakelen.’ De USR denkt dat door het aanspannen van het geschil de relatie tussen hen en het College van Bestuur (CvB) niet zal verslechteren. ‘We verwachten dat het CvB deze casus los ziet van andere zaken. Ik heb Gerard Meijer, voorzitter van het CvB, vorige week woensdag al verteld dat we het geschil zouden aanvragen. Heel ernstig kan hij dit niet hebben opgevat, want de volgende dag heeft hij gewoon college gegeven tijdens de Campusnacht.’ 

De UGV zal nu gezamenlijk een brief sturen met het verzoek tot het oprichten van een geschillencommissie. Van Vegchel heeft al een idee voor een mogelijke kandidaat die namens de UGV in de geschillencommissie kan zetelen. ‘Het is mogelijk dat we de persoon waar we juridisch advies bij hebben aangevraagd als kandidaat aandragen binnen de geschillencommissie.’

Reactie CvB
Martijn Gerritsen, woordvoerder van de RU, laat weten eerst nog te wachten tot de brief naar het stichtingsbestuur is gestuurd en de juridische adviseurs van de RU er hun licht over hebben laten schijnen.         

Haastige spoed…
Het is de eerste keer sinds de inrichting van de huidige medezeggenschap in 1997 dat er op de Radboud Universiteit een geschil wordt aangespannen. Voor die tijd stak de medezeggenschap compleet heel anders in elkaar. In het reglement van de RU staat niet hoe snel de geschillencommissie moet worden opgericht en het is ook lastig te zeggen hoe lang een dergelijk procedure gaat duren. Deze maanden wordt het BSA al vastgelegd in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van diverse opleidingen aan de RU. Enige haast is dus geboden bij de uitspraak van de commissie. Een dergelijke uitspraak kan in principe echter snel weer worden teruggedraaid. De uitspraak van de commissie zal van beide kanten uit in ieder geval bindend zijn. Als zij besluit dat het BSA niet verhoogd mag worden, zal dit in elke OER moeten worden aangepast. 

Bijzonder
Hoewel de aanvraag van het geschil uniek is voor de RU, is het al wel eerder voorgekomen op andere universiteiten. Het is in die zin eerder uniek te noemen dat in de geschiedenis van de RU de medezeggenschap altijd net zo lang met het CvB praatte tot iedereen tevreden was. ‘Laurens Nuijten, penningmeester van de landelijke studentenvakbond (LSVb) met de portefeuille medezeggenschap vertelt dat de stap van de UGV het best te vergelijken is met een poging tot een minnelijke schikking bij de raad van toezicht bij een openbare universiteit. ‘Als de medezeggenschap op een openbare universiteit er niet uitkomt met het bestuur, doet zij een poging tot een minnelijke schikking bij de raad van toezicht. Als ook hier geen overeenkomst wordt bereikt, kan de medezeggenschap nog naar de landelijke geschillencommissie stappen.’ Helaas beschikt het LSVb niet over een overzicht waarin staat hoe vaak een poging tot minnelijke schikking – waar de huidige situatie op de RU dus het best mee te vergelijken is – is voorgekomen. Toch noemt Nuijten het uniek. ‘In de 3 jaar dat ik actief ben op dit onderwerp is een geschil, schat ik, op alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland 3 a 4 keer voorgekomen.’

Vanwege het bijzondere karakter van de RU is de USR bij de meeste beslissingen afhankelijk van de goede wil van het CvB. In het verleden was het College vaak bereid water bij de wijn te doen en werd er lovend gesproken over hoe democratisch het bestuur op de Radboud Universiteit in de praktijk te werk ging. Komt hier nu verandering in?        .

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen