Home Artikelen Radboud Universiteit wil niet meer ongeremd groeien

Het tijdperk van onbeperkt groeiende studentenaantallen is voorbij aan de Radboud Universiteit (RU). Het College van Bestuur (CvB) zet in op een strategie van ‘gedifferentieerde groei’, waarbij sommige opleidingen en faculteiten door kunnen blijven groeien, maar andere niet. ‘Gewoon groeien of krimpen over de hele linie is te kort door de bocht.’

De RU wil inzetten op groei van masterstudies, die nauw verweven zijn met het onderzoek van de RU, en studies waarvoor grote maatschappelijke behoefte bestaat, zoals de studies aan de bètafaculteit. Tegelijkertijd wil de universiteit ingrijpen bij studies waar grote studentenaantallen de kwaliteit van het onderwijs in de weg staan. Deze plannen werden maandag besproken op de overlegvergadering tussen het CvB, de Ondernemingsraad en de Universitaire Studentenraad (USR). 

Groei op maat

De gedifferentieerde groeistrategie heeft vijf belangrijke punten. Ten eerste wil de RU het aantal studenten dat naar een onderzoeksmaster instroomt vergroten, met name bij de internationale onderzoeksmasters. Daarnaast zal er ingezet worden op de groei van bachelor- en masteropleidingen van geesteswetenschappen, met name de kleine talenstudies Duits, Frans, Spaans, Grieks en Latijn, aangezien deze studies al jaren krimpen.  

Als derde punt wil de universiteit beheerste groei faciliteren in alle opleidingen aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Op deze faculteit zullen dan ook 4 nieuwe technische opleidingen bijkomen in de komende jaren om in te spelen op het tekort aan bèta-professionals. Bovendien wil de universiteit het aantal studenten dat voor hun master doorstroomt naar een andere universiteit beperken. Als laatste wil de universiteit zorgen voor krimp bij studies waarbij zoveel studenten zich aanmelden dat dit ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. 

‘Maar hoe groot is nou eigenlijk te groot?’, vroeg USR-lid Ramon Tjan zich af tijdens de vergadering. ‘Als ik decaan was, zou ik het moeilijk vinden om te zeggen of de studies aan mijn faculteit te groot zijn of niet.’ Hierop antwoordde Daniël Wigboldus, voorzitter van het CvB, dat de universiteit voornamelijk kijkt naar studentevaluaties en naar de verhoudingen tussen studenten en staf. Zo wordt een studie volgens hem te groot wanneer er onvoldoende docenten zijn om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. 

Omslag in denken

‘Sommige universiteiten zeggen: “wij willen krimpen, wij willen groeien”’, zegt Wigboldus over de gedifferentieerde groeistrategie. ‘Wij zijn echter teruggegaan naar het beginpunt, namelijk: “wat willen wij en hoe zien wij onszelf als universiteit?”’ Volgens de collegevoorzitter gaat het niet om algehele groei of krimp, maar om ‘kijken waar we naartoe kunnen groeien’.

Dit vormt een ware omslag in het denken over de universiteit, benadrukt Wigboldus. ‘Het feit dat we die vraag nu stellen is echt nieuw. Zo hebben we nog nooit naar onszelf gekeken’, legt hij uit. ‘Hoeveel psychologen kunnen we opleiden, wat is redelijk? Het is een belangrijke stap dat we hierover gaan nadenken.’  

Hoe kan het CvB bepaalde opleidingen laten krimpen? Bij de opleiding Psychologie is een numerus fixus ingesteld, om te snel groeiende studentenaantallen te voorkomen, schreef het CvB in een schriftelijk antwoord op vragen van de USR en de Ondernemingsraad. ‘De kwaliteit zou daarmee in het gedrang kunnen komen, bijvoorbeeld omdat er bij ongeremde groei niet genoeg personeel zou zijn om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen.’ 

Vraagtekens

Er zijn echter nog een hoop vraagtekens bij de nieuwe plannen van het CvB. Zo garandeert de RU vanaf collegejaar 2024-2025 niet langer dat internationale bachelor- en masterstudenten via bemiddeling aan een kamer kunnen komen. ‘Dat terwijl in de internationaliseringsstrategie staat dat we meer internationale bachelorstudenten aan de bètafaculteit willen’, merkte Dorian Schaap, lid van de Ondernemingsraad, op. ‘We moeten hier scherp op blijven. De verschillende beleidsstrategieën zijn niet in overeenstemming met elkaar.’

1 Reactie

Henk Termeer 4 oktober 2023 - 15:53

Alweer niet (ongeremd) groeien? Dat was ook in 2012 (met als ideaal: Cambridge aan de Waal) het CvB-streven. Toen is er in elk geval helemaal niets van terecht gekomen.

Antwoord

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen