Home Nieuws RadboudUMC en RU scheiden bestuurlijke wegen

RadboudUMC en RU scheiden bestuurlijke wegen

door Jochem Bodewes

Het RadboudUMC en de Radboud Universiteit (RU) hebben woensdag de voorgenomen beslissing gemaakt om vanaf 2021 op bestuurlijk en juridisch gebied de wegen te scheiden. Voor beide organisaties wordt hiermee de wens tot meer zelfstandigheid waargemaakt. ‘Dit biedt meer armslag en beweegruimte.’


Het beoogde besluit zal betekenen dat beide instellingen een eigen stichting zullen krijgen. Nu is het bestuur nog zo vormgegeven dat zowel het ziekenhuis als de universiteit onder de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen (SKU) vallen. Deze stichting functioneert voor beiden als toezichthouder en adviesorgaan. ‘Zo vormen we één organisatie, wat betekent dat we juridisch aan elkaar zijn verbonden’,  legt Martijn Gerritsen, woordvoerder van de RU, uit. Als het voorgenomen besluit tot ontvlechting door advies- en medezeggenschapsorganen wordt goedgekeurd, zal er voor het RadboudUMC een nieuwe stichting worden opgericht. De SKU blijft toezicht houden op de universiteit.

Andere dynamiek

Door deze afscheiding kunnen het ziekenhuis en de universiteit onafhankelijker te werk gaan. ‘Dit biedt meer armslag en beweegruimte voor beide organisaties’, aldus Gerritsen. Nu moeten het College van Bestuur van universiteit en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis meedenken over elkaars financiële beleid. ‘De dynamiek van financiën in het UMC verschilt echter behoorlijk van die van de universitaire wereld’, zo stelt Gerritsen. ‘Een College van Bestuur is daar minder in thuis.’  De nieuwe organisatievorm biedt tevens de mogelijkheid om de specifieke deskundigheid in het toezicht verder te versterken. De ontvlechting moet een gerichter toezicht en advies opbrengen.

De RU en het RadboudUMC nemen met deze loskoppeling geen afscheid van elkaar. Voor studenten die colleges en practica volgen aan het ziekenhuis verandert er niets. Samenwerkingsverbanden als de medische faculteit en het Donders Instituut blijven namelijk gewoon voortbestaan. Gerritsen: ‘Er zal een gezamenlijke strategische agenda worden opgesteld. We blijven samenwerken.’

1 Reactie

Charlotte 22 oktober 2020 - 10:35

Goh…. en ik maar denken dat dit komt omdat Zijne Hoogwaardige Excellentie, de aartsbisschop van Utrecht, Wim Eijk maar dwars blijft liggen binnen de Stichting Katholieke Universiteit.
Wat ben ik toch een naïef meisje…

Antwoord

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen