Home NieuwsRadboud Universiteit Reactie asap en koepelvertegenwoordigers over gebeurtenissen USR

Reactie asap en koepelvertegenwoordigers over gebeurtenissen USR

door Redactie

Na het opinieartikel van AKKUraatd over een ondemocratische USR gistermiddag, reageren asap en koepelvertegenwoordigers woensdagochtend met een open brief waarin zij reflecteren over de recente gebeurtenissen binnen de USR:

Een krachtige en transparante medezeggenschap op basis van vertrouwen

Een week voor de verkiezingen besloot AKKUraatd de samenwerking met de Universitaire Studentenraad op te zeggen. Asap en de benoemde leden blijven de student vertegenwoordigen op dezelfde manier als voorheen.

Asap en de benoemde leden betreuren het besluit van AKKUraatd om zich na jaren van goede samenwerking af te wenden en een polariserende positie in te nemen. Wij hebben tot op heden een transparante samenwerking ervaren als de meest efficiënte en effectieve manier om ons voor alle studenten in te zetten. Daarin hebben wij op grote thema’s samengewerkt, maar heeft iedere fractie of koepel ook de vrijheid gehad om individuele speerpunten op te pakken. Er is op onze universiteit nog veel ruimte voor verbetering: juist daarom willen wij blijven samenwerken.

In plaats van de onderlinge verschillen te benadrukken, gaan asap en de benoemde leden op zoek naar de overeenkomsten. Wij streven naar een krachtige medezeggenschap in de vorm van samenwerking, waarbij kennis en expertise optimaal wordt benut. Samenwerking, bestaande uit zowel consensus als dissensus, gaat niet om het vinden van een compromis. Het gaat juist over het initiëren van heilzame discussie en het peilen welke meningen heersen. Vertrouwen, eerlijkheid en transparantie vormen daarbij onze basis.

 

‘Om daadwerkelijk een vuist te maken voor het studentenbelang is samenwerking tussen de partijen van groot belang’

 

Studenten hebben een breed spectrum aan meningen en het is aan de Universitaire Studentenraad (USR) om al deze meningen te vertolken en te vertalen in beleid. Het studentenperspectief is een onderdeel in het gehele universiteitsbeleid. De USR doet daarom suggesties en werkt samen met beleidsmedewerkers om verbetering te bewerkstelligen. Het beleid wordt voorgesteld door het College van Bestuur en wordt vervolgens vastgesteld in vergaderingen, waar de studentenraad 50% van de stemmen heeft en de personeelsraad 50% van de stemmen. De daadkracht van de studentenraad wordt niet bevorderd door onderlinge strijd, maar door als één front op te treden: alleen de gehele studentenraad heeft een beslissende stem om beleid te beïnvloeden. Om daadwerkelijk een vuist te maken voor het studentenbelang is samenwerking tussen de partijen dus van groot belang.

Als partij kun je je onderscheiden via de agendavorming van de raad, door focus aan te brengen en onderwerpen op de agenda te zetten. Het verschil tussen partijen hoeft niet op basis van onenigheid gedefinieerd te worden, maar dit kan ook op basis van gekozen prioriteiten. Hierin streeft de USR ernaar alle belangrijke punten te agenderen; de leidraad is het belang van de student.

 

‘Het verschil tussen partijen hoeft niet op basis van onenigheid gedefinieerd te worden’

 

De reden om vertegenwoordigers van de verschillende koepelorganisaties toe te voegen aan de Studentenraad van de Radboud Universiteit, is om de raad sterker te maken. Koepelvertegenwoordigers zijn niet democratisch gekozen, daarom mogen ze over de meeste zaken niet stemmen tijdens de officiële medezeggenschapsvergaderingen. De koepelvertegenwoordigers hebben echter een onvervangbare meerwaarde door hun expertise op uiteenlopende terreinen: van studie tot gezelligheid en van sport tot cultuur. Bovendien zijn ze vanwege het contact met hun achterban een belangrijke graadmeter voor de meningen van de studenten die op andere vlakken actief zijn dan de studentenpolitiek. Koepelvertegenwoordigers zorgen ervoor dat ook de student die niet actief geïnteresseerd is in partijpolitiek een stem heeft binnen de medezeggenschap. Daardoor wordt aan elke student gedacht bij het meedenken over beleid.

Tot slot gaan asap en de benoemde leden graag met AKKUraatd het gesprek aan om over optimalisatie van de USR te praten. Onze voorkeur gaat ernaar uit deze discussie niet in de media te voeren. Wij gaan in de toekomst graag verder met het gezamenlijk creëren van draagvlak. Op die manier proberen wij de belangen van de Nijmeegse student voorop te stellen.

 

Dit is artikel is geschreven door de nog zittende USR:

Fractie asap: Xander van Ulsen (fractievoorzitter), Eline Bollaart, Jessica Oudenampsen, Job Verwaaij
Koepelvertegenwoordigers: Lara Mascini (woordvoerder namens de benoemde leden), Niels Hoek, Lisa de Jager, Savannah Mellendijk, Nanne van Mil, Nienke Wessel

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen