Home NieuwsRadboud Universiteit Recordaantal Radboudstudenten

Recordaantal Radboudstudenten

door Vincent Veerbeek

De Radboud Universiteit (RU) presenteert vandaag de cijfers over het aantal studenten dat per 1 oktober ingeschreven staat. Daaruit blijkt dat de RU op dit moment 20.967 studenten heeft, een ongekend hoog aantal.

Toename bachelorstudenten
Waar er vorig jaar nog 19.899 studenten ingeschreven stonden bij de RU, is dit aantal inmiddels opgelopen tot bijna 21.000 studenten, een toename  van ruim 5 procent. Voor bacheloropleidingen is het aantal inschrijvingen gestegen met 7,9 procent. Het aantal nieuwe eerstejaars is met 15 procent, tegenover 13 procent vorig jaar, weinig gestegen, maar er is wel een sterke toename in de instroom vanuit het vwo en het hbo. Het aantal studenten dat met een hbo-diploma op zak aan de universiteit begint is zelfs verdubbeld. 

Masters en internationale studenten
Masterinschrijvingen zijn slechts met 1,1 procent gestegen, maar de toestroom vanuit andere universiteiten is flink gegroeid. Bij vrijwel alle faculteiten is het aantal inschrijvingen toegenomen. De enige uitzondering hierop is de letterenfaculteit, waar een lichte daling plaatsvond. Het meest opvallende is  wellicht het aantal premasterstudenten: bij deze groep is een toename van meer dan 100 procent zichtbaar. 

Van alle RU-studenten is 11 procent internationale student, ongeveer evenveel als vorig jaar. Hierbij is vooral het aantal studenten dat van buiten Europa afkomstig is gestegen. Opvallend genoeg is het totaal aantal buitenlandse studenten juist gedaald. De voornaamste oorzaak hiervoor zijn de nieuwe toelatingseisen bij Psychologie, waardoor er ruim 200 Duitse studenten minder zijn die de Engelstalige variant van de studie doen.

Kleine lettertjes
Hoewel in de cijfers al wel de afvallers van de eerste collegemaand zijn meegenomen, zullen sommige aantallen nog veranderen. Een van de reden hiervoor is dat een aantal masterstudenten nog niet officieel ingeschreven staan omdat hun bachelorexamen niet volledig verwerkt is. Het is afwachten hoe deze cijfers zich verhouden tot het landelijke niveau, aangezien de Vereniging van Universiteiten nog geen cijfers heeft gepresenteerd.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen