Home NieuwsRadboud Universiteit RU: Leenstelsel nog geen effecten op student Radboud

RU: Leenstelsel nog geen effecten op student Radboud

door Redactie

Studenten aan de Radboud Universiteit ondervinden nog weinig effecten van het leenstelsel. Dat concludeert de RU zelf uit een analyse over de eventuele gevolgen van de invoering van het leenstelsel.

Werkdruk verhoogd
In opdracht van de Gezamenlijke Vergadering ging het College van Bestuur (CvB) de effecten van het nieuwe financieringssysteem voor de student aan de RU in kaart brengen. Het CvB bekeek de eventuele effecten in vijf thema’s: de instroom van studenten, het studie- en studeergedrag, het actieve studentenleven, de inkomenspositie van de student en de huisvesting. De hoofdconclusie van de analyse is dat er weinig concrete effecten zijn op de studenten van de RU. Uit het onderzoek komt wel naar voren dat de werkdruk onder studenten is toegenomen, maar de RU kan niet zeggen of dit het gevolg is van de invoering van het leenstelsel. 

De RU baseert deze conclusie op onder meer de cijfers uit de Radboud Studentenenquête (RSE), een enquête die de universiteit eens per twee jaar houdt onder haar studenten. Uit de RSE komt naar voren dat in 2016 de weeklast van studeren en (on)betaald werken uitkwam op 44,8 uur per week voor eerstejaars studenten en 48,1 uur per week voor ouderejaars. In 2014 lag de weeklast nog op 39 uur voor eerstejaars en 42,2 uur voor ouderejaars. De RU noemt het leenstelsel als één van de redenen van de verhoging van de weeklast, maar ziet ook rendementsmaatregelen en de druk om jezelf als student te ontwikkelen binnen of buiten je studie als factoren. 

Actief studentenleven nog niet geraakt
Verder blijkt uit het onderzoek van de RU dat het leenstelsel nog geen noemenswaardige effecten heeft op het actieve studentenleven. Deze conclusie is gebaseerd op gesprekken tussen Dienst Studentenzaken en vertegenwoordigers van het studentenleven. Studenten die graag lid willen worden bij een grote studentenvereniging zijn daarin wat afwachtender geworden. Vaak wachten ze het eerste studiejaar af, om daarna alsnog lid te worden. Daarnaast stipt de RU in het onderzoek het vinden van nieuwe besturen aan. Dit is volgens de universiteit altijd al een probleem voor de verenigingen geweest, alleen zou dat vooral komen rendementsmaatregelen bij de opleidingen. Het leenstelsel zou hier nog geen direct invloed op hebben. Het is afwachten of dat in de toekomst wel het geval gaat zijn, aldus de RU.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen