Home NieuwsRadboud Universiteit RU stelt gedragscode op voor studentorganisaties

RU stelt gedragscode op voor studentorganisaties

door Irene Wilde

Bestuurders van studentorganisaties die aan de Radboud Universiteit (RU) zijn verbonden zoals sportclubs, studieverenigingen en studentenverenigingen moeten vanaf volgend jaar een door de universiteit opgestelde gedragscode ondertekenen.

Een ambulance die op het gala van een studievereniging moet komen opdraven, of een geval van misbruik binnen een studentenvereniging: vanaf komend collegejaar zijn bestuursleden van studentorganisaties verplicht om zulke incidenten te melden bij Student Life, een organisatie van de RU die zich met name bezighoudt met alles dat betrekking heeft op studentorganisaties. Deze meldplicht van incidenten is een van de regels die in de gedragscode staat die is opgesteld door de RU. Ook moeten bestuurders er volgens de code op toezien dat ‘leden respectvol met elkaar en andere betrokkenen omgaan’ en ‘ongewenst gedrag zoals geweld, zowel geestelijk als lichamelijk, discriminatie, seksisme, dwang en vernedering’ afwijzen.

Utrechts voorbeeld
Eerder dit jaar stelde de Universiteit Utrecht (UU) samen met Hogeschool Utrecht ook een gedragscode op voor studentorganisaties. Hoewel dit idee in eerste instantie positief werd ontvangen, is het document door de medezeggenschapsraad van de hogeschool weggestemd. Reden hiervoor was dat de organisaties zelf te weinig betrokken zouden zijn bij het opstellen van de regeling en dat het document te vaag zou zijn. Zo werd niet duidelijk wat bedoeld wordt met een incident en wanneer dat gemeld moet worden.

Aanleiding voor de UU om een gedragscode op te stellen waren gebeurtenissen tijdens ontgroeningen van studentenverenigingen. In Nijmegen is de negatieve berichtgeving rondom studentenverenigingen volgens Leonie Derksen, projectleider bij Student Life, geen directe aanleiding voor het opstellen van een gedragscode. ‘Dat soort dingen spelen, helaas, altijd al. Dit is echt een preventieve maatregel en een basis om het gesprek met elkaar aan te gaan.’

Geen mysteryguests
Toch zal Student Life niet actief controleren op het naleven van de regels. ‘De gedragscode is vooral bedoeld om met studentorganisaties in gesprek te gaan over thema’s die wij als universiteit belangrijk vinden’, legt Derksen uit. ‘We zullen dus zeker niet als een soort mysteryguest langsgaan bij activiteiten om te kijken of het misgaat. De code is eerder preventief bedoeld en we gaan ervan uit dat noemenswaardige gebeurtenissen vanzelf bij ons gemeld worden. Dan kunnen we samen in gesprek over wat er is gebeurd en op basis daarvan bekijken wat de volgende stappen worden.’

Om studentorganisaties te informeren over de gedragscode en het gesprek aan te gaan over de inhoud, organiseert de RU twee informatiemiddagen voor bestuurders.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen