Home Nieuws RU wekt campus weer tot leven

RU wekt campus weer tot leven

door Jochem Bodewes

De Radboud Universiteit (RU) presenteerde donderdagochtend haar plan om het leven op de campus langzamerhand weer op te starten. Geleidelijk aan zal er steeds meer ruimte komen voor onderwijs, onderzoek en andere activiteiten. De uitvoering van het plan blijft afhankelijk van het coronabeleid van de regering.


Na maanden van stilte op de universiteit door de uitbraak van het coronavirus, zullen er meer mogelijkheden tot activiteit op de campus komen. Deze mogelijkheden worden beschreven in een uitgebreid herstartplan dat de RU vandaag online zette. Alle versoepelingen blijven echter onder voorbehoud. ‘Als de overheid de maatregelen weer verscherpt zullen ook wij daarin mee moeten gaan’, aldus Martijn Gerritsen, woordvoerder van de RU. ‘Het hele herstartplan blijft voorwaardelijk.’

Beperkte tentaminering

Voor studenten is het een grote stap dat tentamens op de campus vanaf 15 juni weer worden toegestaan. Dit geldt echter alleen wanneer een online vorm van toetsing niet mogelijk is, zoals bij praktische tentamens het geval is. Daarnaast mogen er in lijn met de landelijke regels maximaal dertig personen in een ruimte zitten. Zij moeten deze vanzelfsprekend anderhalve meter afstand van elkaar houden. Op 1 juli zou het aantal personen in één tentamenruimte eventueel kunnen worden uitgebreid naar honderd. Welke tentamens door deze beperkingen wel of niet op de campus plaats kunnen vinden, verschilt per vak. ‘Studenten worden hierover via hun opleiding geïnformeerd’, aldus Gerritsen.

In het herstartplan is er ook over de situatie op de universiteit na de zomervakantie nagedacht. ‘Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de Radboud Intro’, vertelt Gerritsen. In het plan is nu opgenomen dat de introductie een aangepaste vorm zal krijgen. Hoe precies, is nog niet duidelijk. Een gedeeltelijk fysieke intro is een serieuze mogelijkheid. ‘De rector magnificus, Han van Krieken, heeft laten weten dat hij een voorstander is van een dagelijkse fysieke ontmoeting binnen introgroepjes’, aldus de woordvoerder. Een belangrijk, nader te bepalen deel zal echter wel online plaatsvinden. Gerritsen verwacht dat er volgende week meer bekend zal kunnen worden gemaakt over de introductieweek.

Collegejaar 2020-2021

Het fysieke onderwijs op de campus zal het komende academische jaar in september op kleine schaal aanvangen. Gerritsen: ‘We moeten dat dan wel op zo’n wijze organiseren dat het openbare vervoer beperkt wordt belast.’ Waar eerder werd afgekondigd dat alle onderwijsactiviteit op de campus tussen 11.00 en 15.00, en na 20.00, plaats zou moeten vinden, blijkt er nu toch meer ruimte te zijn. ‘Er mag na instemming van het ministerie lokaal worden afgeweken. Het is misschien juist wel gunstig voor het aantal reizigers per bus of trein als wij voor meer spreiding zorgen’, aldus de woordvoerder.

Komende tijd

De allereerste stap in het herstartplan is dat onderzoek op de campus per 1 juni weer is toegestaan. De voorwaarde hiervoor is dat het voor het onderzoek noodzakelijk is om op de universiteit te zijn. ‘Het gaat om onderzoek waarvoor je bepaalde infrastructuur nodig hebt. Onderzoek in het High Field Magnet Laboratory moet bijvoorbeeld wel op de campus plaatsvinden’, licht Gerritsen toe. Onderzoekers moeten de universiteit van tevoren een plan voorleggen, waaruit duidelijk wordt hoe zij corona-verantwoord te werk zullen gaan. Na goedkeuring hebben zij toestemming om onderzoek op de campus te doen. Hetzelfde geldt voor stage- en scriptiewerkzaamheden die alleen op de universiteit plaats kunnen vinden. ‘Gegeven de omstandigheden zijn de mogelijkheden beperkt’, aldus Gerritsen.

Verder zal de universiteitsbibliotheek vanaf juli weer zijn geopend. Er mogen dan wel maar maximaal vijftig mensen in het gebouw zijn. Hetzelfde aantal, vijftig personen, kan vanaf 1 juli aanwezig zijn bij promoties. Dit volgt op de wijziging die vanaf 15 juli, namelijk dat er vanaf die datum tot dertig mensen een promotie bij kunnen wonen. ‘Gegeven de anderhalve meter regel is er in de aula slechts plek voor vijftig personen’, licht Gerritsen toe.

De komende tijd zal moeten blijken in hoeverre het herstartplan kan worden uitgevoerd. Je vindt het plan hier.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen