Home NieuwsRadboud Universiteit RU wil propedeuse afschaffen

RU wil propedeuse afschaffen

door Vincent Veerbeek

Na een jaar hard werken je eerste officiële papiertje van de universiteit ophalen en daarna vol trots je prestatie delen op sociale media. Het is binnenkort mogelijk verleden tijd. De Radboud Universiteit (RU) is namelijk aan het overwegen om met ingang van het collegejaar 2019-2020 de propedeuse als apart certificaat af te schaffen. 

Achterhaald systeem
Binnen elke bacheloropleiding aan de RU moeten studenten op dit moment nog twee diploma’s halen: een propedeusediploma en bachelordiploma. De propedeuse heeft de student nodig om verder te kunnen studeren om uiteindelijk de bachelor te halen. Dit is echter in veel opzichten uit de tijd, aangezien de meeste andere universiteiten in Nederland en de rest van Europa, al een hele tijd geen diploma’s meer uitreiken voor het behalen van de eerste zestig studiepunten. Dat terwijl het wel een hoop administratieve rompslomp oplevert, zowel op universitair als op facultair niveau, om alle diploma’s uit te reiken. Reden voor Dienst Studentenzaken (DSZ) om met een voorstel te komen om het propedeusecertificaat ook in Nijmegen af te schaffen. ‘Internationaal gezien past de propedeuse niet goed meer binnen het bachelor/mastermodel, waardoor er veel kosten gemaakt moeten worden om zo’n examen in de lucht te houden’, vertelt Ger Boonen, directeur van DSZ. Bovendien halen veel studenten die hun propedeuse niet binnen een jaar binnenslepen hun diploma niet eens op. ‘Die diploma’s blijven dan bij ons in de kast liggen. Ik denk dat zo’n 10 procent van alle propedeusediploma’s niet opgehaald wordt’, legt Boonen uit.

Praktisch hetzelfde
Het gaat hierbij dus om het afschaffen van het aparte diploma voor de propedeusefase. In de praktijk verandert er voor studenten weinig, aangezien de propedeutische fase gewoon blijft bestaan. ‘Het eerste jaar van een opleiding in het hoger onderwijs hoort een oriënterende fase te zijn, waarin je de breedte van je studie kunt ontdekken’, licht Boonen toe. ‘Die fase willen we uiteraard handhaven, ook om studenten aan te moedigen in hun eerste jaar 60 EC proberen te halen.’ Daarnaast moet er een nieuwe viering komen in de plaats van de uitreiking die er nu is, alleen dan zonder het uitdelen van diploma’s. Boonen geeft aan dat het nog onduidelijk is hoe die festiviteiten eruit moeten gaan zien. ‘Er staat eind deze maand een overleg met de decanen van de faculteiten gepland.’

Afwachten
Of de plannen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden is overigens nog niet zeker. Het College van Bestuur heeft donderdag aangekondigd serieus te gaan kijken naar het voorstel, maar het bestuur lijkt er weinig haast mee te hebben. De komende tijd kijken de RU en de faculteiten hoe het nieuwe stelsel zonder propedeutisch examen er precies uit moet gaan zien. Pas daarna zal overleg met de Universitaire Studentenraad plaatsvinden. ‘We willen eerst concrete plannen hebben voordat we het aan de studenten voorleggen’, vertelt Boonen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen