Home NieuwsRadboud Universiteit Tentamendrama’s

Tentamendrama’s

door Redactie

Uit een enquête van de Universitaire Studentenraad (USR) blijkt dat er nog heel wat te verbeteren valt bij de examinering op de Radboud Universiteit. Dit is te lezen in een notitie van de USR.

Best wel zelden
De enquête van de USR werd gestuurd naar alle opleidingscommisies (OLC) en Facultaire Studentenraden (FSR) van de RU, waarvan er 44 FSR leden en 133 OLC leden reageerden. Deze gaven aan dat er bij studenten behoefte is aan voorbeeldtentamens, maar dat deze bij veel faculteiten nog onvoldoende beschikbaar zijn. Monique van Vegchel, voorzitter van de USR, geeft aan dat er ‘best wel zelden’ voorbeeldtentamens beschikbaar zijn. Volgens haar laat de enquête zien dat dit heel erg verschilt per opleiding en dat er niet specifiek per faculteit iets in zijn algemeenheid over te zeggen is. 

Minder keuze in meerkeuze 
Andere kritiek uit de enquête is onder andere dat tentamenvragen vaak worden hergebruikt en dat de vragen niet altijd passend zijn bij de tentamenstof. Bovendien zou er vaak ten onrechte gebruik worden gemaakt van meerkeuzevragen bij het toetsen van een vak. Van Vegchel; ‘Docenten zouden, voordat ze gebruik willen maken van meerkeuzetentamens, zichzelf moeten afvragen wat ze toetsen en of meerkeuzevragen hierbij aansluiten. Meerkeuzevragen zijn soms niet geschikt om inzicht te toetsen, maar wel voor het herkennen van kennis.’ Volgens Van Vegchel is er ook hierbij sprake van een universiteitsbreed probleem. ‘Bij de faculteiten blijken hiervoor geen afzonderlijke richtlijnen te zijn.’

Oplossingen
De USR vindt dat de RU een aparte cursus moet aanbieden aan alle medewerkers, die hen moet bijbrengen hoe je het beste kunt examineren. Van Vegchel laat weten dat de USR er nog niet over uit is of dat deze cursus verplicht moet zijn en of dit een losse cursus zal zijn of als onderdeel van het BasisKwalificatie Onderwijs (BKO) zal worden gegeven. Daarnaast zou de RU volgens de USR kennis moeten uitwisselen met andere universiteiten over examinering. 

De eenheid Marktverkenning, Strategie & Ontwikkeling (MSO), die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs binnen de RU laat weten eerst de resultaten van de enquête zorgvuldig te willen bestuderen, alvorens met een inhoudelijk antwoord te komen.  

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen