Home NieuwsRadboud Universiteit USR stemt in met toegankelijker Honoursprogramma

USR stemt in met toegankelijker Honoursprogramma

door Irene Wilde

Met acht stemmen voor heeft de Universitaire Studentenraad (USR) vanmiddag ingestemd met het meerjarenplan 2019-2022 voor de Radboud Honours Academy (RHA). Met dit plan zou de RHA toegankelijk moeten worden voor alle studenten die gemotiveerd zijn om iets naast hun studie te doen.

Het was een lange weg naar het nieuwe meerjarenplan. Vorige zomer woedde er nog een felle discussie over de financiering van de RHA en afgelopen zomer werd de begroting van het College van Bestuur (CvB) in eerste instantie afgekeurd door de USR, omdat er onduidelijkheid was over de toekomst van de RHA. Na toezegging dat de USR via een ingestelde commissie inspraak zou krijgen in de vorming van het meerjarenplan, ging de USR akkoord met de begroting.

Honours voor iedereen
Dit meerjarenplan is inmiddels af en is vanmiddag ingestemd. De belangrijkste hervormingen in de RHA hebben te maken met de toegankelijkheid voor alle studenten. Waar het Honoursprogramma voorheen alleen bestemd was voor de zogenaamde ‘excellente studenten’, kunnen nu alle studenten die gemotiveerd zijn om meer uit hun studie te halen, deelnemen aan het programma.

Ook wordt de toegankelijkheid verbeterd door het aanbieden van kortere programma’s. Het klassieke twee jaar-durende Honoursprogramma zal blijven bestaan, maar er zal ook een eenjarige variant komen. Verder komen op iedere faculteit Honourslabs. Dit zijn projecten die een paar weken tot een paar maanden duren, waar alle studenten aan deel kunnen nemen.

Tevreden fracties
Hoewel studentenfractie AKKUraatd eerst nog kritisch was op het plan vanwege de verhuizing van de RHA van het centraal gelegen Erasmusgebouw naar het Berchmaniumgebouw, heeft AKKUraatd vandaag toch ingestemd met het meerjarenplan. In een stemverklaring licht AKKUraatd toe dat het vertrouwen heeft in de weg die het CvB is ingeslagen, en dat het plan een stap in de goede richting is. AKKUraatd is met name positief over de democratische inrichting van de RHA en de transparantie over de financiering van de RHA binnen de faculteiten.

Ook Xander van Ulsen van studentenfractie asap benadrukt het belang van deze democratische instemming. ‘In iedere programmaraad van de RHA komen twee studentleden meepraten over de inhoud van de honoursprogramma’s. Hierdoor ontstaat er een krachtige medezeggenschap.’ In een persbericht laat asap weten dat het vertrouwen heeft dat de RHA eindelijk een goede plek kan innemen binnen de Radboud Universiteit.

 

 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen