Home NieuwsRadboud Universiteit USR wil vaart achter plannen studentenwelzijn

USR wil vaart achter plannen studentenwelzijn

door Vincent Veerbeek

Maandag is tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) gesproken over het beleid van de Radboud Universiteit (RU) met betrekking tot studentenwelzijn. De RU is al druk bezig de gemaakte plannen uit te werken, maar volgens de Universitaire Studentenraad (USR) en de Ondernemingsraad (OR) is het nog niet genoeg.

Handen uit de mouwen
Aan de hand van de welzijnsenquête van vorig jaar en de focusgroepen die daarna zijn gehouden, heeft de RU een aantal actiepunten opgesteld. Zo komt er een nieuw systeem van studentmentoren, wordt studiebegeleiding beter gestructureerd en is er meer aandacht voor de integratie van internationale studenten. Ook wordt in oktober een Radboud Wellbeing Week georganiseerd, in samenwerking met diverse studentenorganisaties om dit thema nog meer onder de aandacht te brengen. Tijdens de GV benadrukte rector magnificus Han van Krieken dan ook dat de focus ligt bij concrete acties die op dit moment kunnen worden genomen. Wel moet worden voorkomen dat er zoveel wordt gedaan dat men op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. Op termijn zal ook worden gekeken naar een overkoepelende visie waarbinnen de hervomingen plaats moeten vinden.

Verloren generatie
Hoewel de RU dus inmiddels stappen heeft gezet om de problemen met studentenwelzijn aan te pakken, vindt de GV het niet ver genoeg gaan. Vanuit de OR klonk de roep om zo snel mogelijk een overkoepelende strategie op te stellen. Ook de studenten van de USR vonden dat er meer mag worden gedaan naar aanleiding van de enquête. Zo benadrukte voorzitter Fatbardha Selmani dat actie niet overhaast zou zijn, omdat het inmiddels een jaar geleden is sinds de resultaten van de welzijnsenquête zijn gepresenteerd. Daarom wordt het hoog tijd om actie te ondernemen. Volgens haar is er zelfs sprake van een verloren generatie van studenten voor wie geen maatregelen getroffen zijn. 

Aanspreekpunt
Een ander voorstel vanuit de USR is het aanstellen van een contactpersoon die het hele proces kan overzien. Op dit moment is Ger Boonen, directeur van Dienst Studentenzaken, eindverantwoordelijke van het proces, maar omdat er zoveel bij komt kijken is het volgens de USR beter om een apart persoon aan te stellen. Van Krieken twijfelt aan de haalbaarheid van dit idee, maar beloofde om het in overweging te gaan nemen. Ook hier schuift het College van Bestuur het doorhakken van de knoop dus nog even voor zich uit, maar ze zullen inmiddels de hete adem van de GV in hun nek voelen. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen