Home NieuwsRadboud Universiteit Vanaf 2019 geen propedeuse meer

Vanaf 2019 geen propedeuse meer

door Vincent Veerbeek

De Radboud Universiteit (RU) schaft vanaf 2019 definitief de propedeuse als afsluitend diploma van het eerste jaar. Tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) van maandag ging het College van Bestuur (CvB) in gesprek met de Universitaire Studentenraad (USR) en de Ondernemingsraad over een vervanging voor de propedeuse.

Achterhaald systeem
Zoals eerder bekend werd, moet vanaf het collegejaar 2019-2020 het eerste bachelorjaar een nieuwe invulling krijgen, zonder apart tentamen of diploma ter afsluiting. De RU heeft verschillende redenen voor dit besluit, zoals het feit dat de propedeutische fase niet meer past binnen bachelor/mastermodel en het feit dat de propedeuse internationaal weinig betekent. Ook de kosten die gepaard gaan met het apart afnemen van een propedeutisch examen zijn reden tot afschaffen. Wat er met de €140.000 die vrijkomt na afschaffing gaat gebeuren, is nog onzeker. ‘Dat geld is van de faculteiten, dus waar het precies aan wordt besteed is verder aan hen’, aldus CvB-voorzitter Daniël Wigboldus.

Loon naar werk
Het enige wat de RU in ieder geval wil behouden is een ceremonie om de afsluiting van het eerste jaar te vieren. Hoe dit het beste kan gebeuren is op dit moment echter nog onduidelijk. In eerste instantie wil het CvB de viering beperken tot studenten die nominaal studeren en in hun eerste jaar zestig studiepunten behalen. ‘Het eerste jaar heeft een belangrijke oriënterende functie en studenten die het eerst jaar voltooid hebben, hebben zichzelf verzekerd van een optimale start’, licht Wigboldus toe. ‘Deze belofte mag worden beloond met een ceremonie.’ Daarom wil de universiteit geen viering organiseren voor het behalen van een minimale eis als het bindend studieadvies, zoals ook is voorgesteld. ‘Het officiële moment om iets te vieren, is het behalen van een bachelor of master’, legt Wigboldus uit. ‘Tussendoor mag je feestvieren wat je wil, maar het is de vraag welke feesten de universiteit moet organiseren.’

Feest voor iedereen
De USR deed tijdens de GV de suggestie gedaan om niet alleen studenten die nominaal studeren te belonen, maar een algemenere viering ter afsluiting van het eerste jaar te organiseren. Deze suggestie viel in goede aarde bij Wigboldus. ‘Tijdens zo’n ceremonie kun je stilstaan bij het eerste jaar en wat je bereikt hebt.’ Daarbij zou iedereen die doorgaat naar het tweede jaar, ongeacht van het behaalde aantal studiepunten, welkom zijn. Hoewel de voorzitter enthousiast was over dit voorstel, wil hij geen definitieve toezegging doen voordat er nader overleg is geweest. De komende periode zal het CvB daarom overleggen met decanen van de verschillende faculteiten, waarna opnieuw gesproken wordt met de GV over de nieuwe invulling van een eerstejaarsceremonie.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen