Home NieuwsRadboud Universiteit [Update] Verbouwing Berchmanianum eenderde duurder dan gedacht

[Update] Verbouwing Berchmanianum eenderde duurder dan gedacht

door Redactie

De aanpassingen aan het Berchmanianum blijken veel hoger uit te vallen dan gedacht. Normaal gesproken zou de verbouwing van het voormalige klooster aan de Houtlaan 9,6 miljoen euro kosten, maar deze is nu gestegen naar 12,6 miljoen.

Belofte maakt schuld
In de Meerjaren Investeringsprognose (MIP) 2016 stond vast dat de verbouwing van het Berchmanianum acht miljoen euro zou gaan kosten, met 1,8 miljoen euro extra kosten aan sloopwerkzaamheden en asbestverwijdering. Deze aanpassingen zijn nodig om van het voormalige klooster het nieuwe bestuursgebouw te maken. Toen de MIP afgelopen november werd besproken en vastgelegd in de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) verzekerde Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur (CvB), dat dit budget niet zou worden overtreden en de deadline van 1 september 2017 zou worden gehaald. Hij vond het een reëel en haalbaar plan. Nu blijkt dat Meijer zijn woord niet heeft kunnen houden.

Tijdens de afgelopen UGV vorige week maandag was het Berchmanianum onderwerp van gesprek. USR-lid Sander van Dijk uitte zijn zorgen over het verhoogde budget en confronteerde Meijer met de belofte die de College-voorzitter in november maakte. Meijer reageerde door te zeggen dat hij bereid is het boetekleed aan te trekken en uitleg te geven waar de extra kosten vandaan komen. Een van de redenen van het verhoogde budget is de marktwerking in de bouwwereld, waardoor de aanbesteding van het gebouw hoger uit kwam te liggen. Daarop had de universiteit geen invloed.

Monumentaal randje
Verder was er in eerste instantie vanuit gegaan dat aan de buitenkant van het Berchmanianum weinig moest worden aangepast. Nu meldde Meijer echter dat de schil aan de achterkant van het gebouw wel degelijk moet worden verbouwd. Daar komt de ingang van het voormalige klooster richting de campus. Ook moeten verschillende monumentale elementen aan de buitenkant worden aangebracht. In het gebouw zelf zal het aantal werkplekken groeien van 260 naar 310 plekken. Ook dit gaat gepaard met hogere kosten dan vooraf was gepland. Misschien heeft de universiteit weer flink de portemonnee getrokken voor luxueuze bureaustoelen voor haar medewerkers op deze werkplekken.

Duurdere projecten in de toekomst?
Tijdens de UGV vertelde Meijer dat het CvB niet verheugd was met de gang van zaken en hier later zeker op terug zal komen. Vanuit de Gezamenlijke Vergadering kwam nog de vraag hoe het CvB foutieve schattingen van het budget van toekomstige bouwprojecten wil voorkomen. Meijer antwoordde daarop dat er voortaan een realistische schatting van het budget moet worden gemaakt, voordat er een Plan van Eisen van een bouwproject wordt opgesteld. Verder benadrukte hij dat er rekening moet worden gehouden met de marktwerking in de bouwsector, die op dit moment negatief uitpakt voor de bouwprojecten van de Radboud Universiteit. De gevolgen hiervan zullen volgens Meijer al meegenomen worden in de verbouwing van het Gymnasion, waar in de toekomst de Faculteit der Managementwetenschappen komt te zitten.

Eerder schreef ANS al over de vele bouwplannen die in de nabije toekomst plaats zullen vinden op de campus.

Update maandag 18 april 2016, 15.00
Michel ter Berg, adjunct-directeur van het Universitair Vastgoed Bedrijf, verklaart waarom de kosten van het verbouwen van het Berchmanianum hoger uitvallen dan gepland. ‘Tijdens het realiseren van de bouwplannen voor het oude klooster hebben we aanzienlijke wijzigingen gedaan, waardoor de kosten hoger uitkomen dan gepland. Er worden bijvoorbeeld meer werkplekken gerealiseerd en er wordt gezorgd voor een beter binnenklimaat. Het bedrag is fors, zeker als je kijkt naar wat er oorspronkelijk is begroot. De Radboud Universiteit had bij nader beschouwing van de oorspronkelijke ideeën besloten dat ze de plannen wilde wijzigen, omdat deze nog vrij basic waren. Dat dan het kostenplaatje omhoog gaat, ligt in de lijn der verwachting.’

Wat Ter Berg graag wil benadrukken is dat de getallen in de MIP prognosecijfers zijn en geen harde getallen. ‘De beoogde cijfers in het MIP zijn echt prognosebedragen, die niet van tevoren vaststaan. Deze bedragen worden naarmate de projecten vorderen steeds harder en kunnen verschillen met de oorspronkelijke prognose.’

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter