Home NieuwsRadboud Universiteit Welzijn RU-studenten laat te wensen over

Welzijn RU-studenten laat te wensen over

door Vincent Veerbeek

Tijdens de Gezamenlijke Vergadering (GV) van afgelopen maandag werden de uitslagen van de welzijnsenquête besproken. Deze werd gehouden tussen 10 en 28 mei en is uiteindelijk door ruim vierduizend studenten ingevuld. 

De enquête werd gehouden naar aanleiding van geluiden over toenemende stress onder studenten en groeiende drukte bij de studentpscyholoog. Het overkoepelend thema van de enquête was welzijn. De belangrijkste bevinding is dat de meeste studenten zich veilig voelen en positief zijn over hun gezondheid en welzijn: ongeveer 80 procent van de studenten was overwegend positief. Toch zijn er ook een heel aantal verontrustende signalen. Zo geeft 57 procent van de deelnemende studenten aan regelmatig stressklachten te ervaren. 56 procent van de studenten ervaart veel druk en ondervindt daardoor een negatieve invloed op welzijn en studie. Bovendien geeft ruim een kwart van de studenten aan mensen om zich heen te missen. 10 tot 20 procent van de studenten oordeelt verder structureel negatief over hun welzijn. 

In de enquête werd ook gekeken naar onheuse bejegening tussen studenten, zoals discriminatie op basis van geslacht of land van herkomst. Hierbij gaf 4,2 procent van de studenten, wat om zo’n 800 mensen gaat, aan het gevoel te hebben weleens onheus bejegend te zijn op de campus. Opvallend is wel dat ze dit in 65 procent van de gevallen niet gemeld hebben omdat ze dat niet nodig vonden, maar vaak ook omdat ze niet weten hoe ze dat moeten doen. Voor internationale studenten is het beeld iets anders, aangezien ze minder druk ervaren, maar wel vaker het gevoel hebben zich in een sociaal isolement te bevinden en onheus bejegend te worden.

Er zijn dus duidelijk verbeterpunten op het gebied van welzijn en de RU is van plan daar zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. Naar aanleiding van de enquête zal op korte termijn vooral gekeken worden naar manieren om de informatievoorziening te verbeteren. Veel studenten hebben suggesties doorgegeven in de enquête. Deze worden grondig doorgenomen en waar mogelijk door de RU omgezet in concrete plannen, zodat er ook structurele verbeteringen kunnen komen. 

De resultaten zijn met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten gedeeld, maar de andere universiteiten waren niet erg enthousiast. Rector Han van Krieken zei tijdens de GV dat hij dit betreurt en hoopt dat andere universiteiten toch het voorbeeld van de RU zullen volgen. Het is een belangrijk probleem waar op dit moment te weinig aandacht voor is. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen