Home Nieuws RU start pilot studiewerkplekken in UB

RU start pilot studiewerkplekken in UB

door Myrte Nowee

De Universiteitsbibliotheek (UB) van de Radboud Universiteit (RU) zal vanaf begin volgend jaar het onderzoeksveld zijn van een pilot om de bezetting van de studiewerkplekken in kaart te brengen. Studenten moeten zo beter inzicht krijgen waar ze terecht kunnen. 


Er is vanuit studenten al enige tijd kritiek dat er te weinig ruimte zou zijn om te studeren in de Universiteitsbibliotheek (UB) en bij andere studiewerkplekken op de campus. Dat, terwijl de universiteit juist ziet dat de bezetting vooral onevenredig verdeeld is en studenten vanuit de UB daarom doorverwijst naar andere locaties. Om het voor studenten zelf inzichtelijker te maken hoe druk het waar is, gaat de Radboud Universiteit (RU) begin volgend jaar de bezetting in de UB in kaart brengen met behulp van een app en webpagina’s. 

Waar zit iedereen?

ANS pleitte eerder al voor het beter monitoren van de drukte in de UB met behulp van toegangspoortjes, maar de RU zag, en ziet dat niet zitten. ‘De universiteit wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid breed toegankelijk zijn’, stelde Martijn Gerritsen, woordvoerder van de RU destijds. In plaats daarvan gaat de RU nu gebruik maken van bewegingssensoren bij verschillende ruimtes in de UB, om te monitoren hoe druk het overal is.  Deze methode geeft het voordeel dat er zo geen persoonlijke gegevens of andere informatie wordt verkregen. Voor even een pauze of toiletbezoek checkt de sensor je wel uit, ‘maar het is ook nog maar een pilot’, stelt Gerritsen. 

Kleurcodes en sensoren

Het idee is ontstaan in samenwerking met studenten, die al vaker hebben aangegeven dat er iets moet veranderen aan de drukte in de UB. ‘We hebben daarom samen nagedacht over de vraag waar studenten behoefte aan hebben, en hoe ze het liefst studeren’, vertelt Gerritsen. ‘Aan de hand daarvan hebben we besloten om plattegronden te creëren waar verschillende soorten werkplekken met kleurcodes worden aangegeven.’ Deze zullen worden gebruikt bij studieruimtes zowel met als zonder pc’s, groepswerkplekken en reserveerbare studiewerkplekken. Daarbij zal vervolgens in kleurcodes onderscheid worden gemaakt tussen stille, en rustige werkruimtes. ‘Met behulp van een sensor wordt in iedere ruimte bijgehouden hoeveel studenten in die specifieke ruimte aanwezig zijn’, aldus Gerritsen, ‘en dat wordt vervolgens op die plattegrond getoond op de webpagina’s en in de app.’

De pilot zal waarschijnlijk begin volgend academisch jaar starten. Wanneer het initiatief bevalt, wordt dit mogelijk ook op andere studiewerkplekken op de campus toegepast. 


Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen