Home Artikelen RU zoekt naar een nieuwe identiteit

RU zoekt naar een nieuwe identiteit

door Thijs Meeuwisse

De afgelopen maand hebben elf dialoogsessies plaatsgevonden over de identiteit van de Radboud Universiteit (RU). Gisteren werden de voorlopige resultaten gepresenteerd. ‘De drie belangrijkste thema’s zijn emancipatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de Nijmeegse sfeer’

Vorig jaar verloor de RU haar katholieke predicaat. De universiteit is echter nog steeds een bijzondere universiteit, in tegenstelling tot de openbare rijksuniversiteiten in Nederland. In aanloop naar het honderdjarig bestaan van de RU in 2023 is de universiteit op zoek naar een nieuwe invulling van haar bijzondere karakter. Daarvoor zijn de afgelopen maand elf dialoogsessies gehouden met medewerkers en studenten. Op 13 april vond de afsluitende bijeenkomst plaats, georganiseerd door Radboud Reflects, waarin de voorlopige resultaten werden gepresenteerd. 

Annemarie Hinten was als adviseur identiteit aanwezig bij de sessies. Ze vertelt: ‘Aan het begin van ieder dialooggesprek werd gevraagd in één woord de identiteit van de RU aan te geven. Daar kwam een potpourri aan woorden uit, maar er zijn drie belangrijke thema’s te onderscheiden: emancipatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de Nijmeegse sfeer.’

Emancipatie

‘De emancipatoire oorsprong van de universiteit wordt vaak genoemd’, stelt Hinten. ‘Onze katholieke oorsprong kan daarin een kader vormen.’ Ook tegenwoordig is emancipatie aan de RU nog sterk aanwezig. ‘We hebben nog steeds veel eerstegeneratiestudenten’, geeft Hinten als voorbeeld.

Collegevoorzitter Daniel Wigboldus sluit zich aan bij deze vaststelling: ‘Ik zou graag zien dat onze campus een plek is waar iedereen die hier thuis hoort zich ook thuis voelt. Dat doe je deels doordat de ander zich aanpast aan jou en deels doordat jij je aanpast aan de ander.’ Wigboldus benadrukt dat de universiteit niet de beste plek is voor iedereen, omdat veel mensen beter floreren op andere plekken. Tegelijk moet de RU waakzaam zijn om als poortwachter op te treden: ‘We moeten uitkijken dat we zelf bepalen wie hier thuis hoort en daarmee mensen niet thuis laten voelen.’

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Volgens Hinten kent de universiteit een groot engagement en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een concrete invulling daarvan is het belang van duurzaamheid aan de RU, een onderwerp dat sinds dit collegejaar verplicht is in alle opleidingen. Hinten: ‘Deelnemers vonden echter de huidige drie kernwaarden, nieuwsgierig, verbonden en reflectief, te algemeen. Ze zijn niet onderscheidend genoeg. De universiteit mag moediger zijn en kleur durven bekennen.’

Wigboldus meent dat maatschappelijke verantwoordelijkheid een thema is waarop de RU zich daadwerkelijk onderscheidt. ‘We houden ons niet enkel bezig met kennis overdragen. We staan ook stil bij de vraag waarom we doen wat we doen. In Nijmegen mag je zeggen: “Ik denk er nog even over na.”’

Informele sfeer

In de dialoogsessies werd de sfeer aan de RU gekarakteriseerd met woorden als menselijke maat, warmte, gemoedelijkheid. Hinten: ‘Enerzijds is het positief dat het hier niet hiërarchisch is. Het is daardoor makkelijk van onderop met initiatieven te komen. Anderzijds blijven we lang hangen in overleg, waardoor vernieuwing soms niet tot stand kan komen.’

Wigboldus onderkent de informele sfeer die de RU kenmerkt: ‘Je kunt hier open van gedachten wisselen.’ Tegelijk benadrukt hij de nadelen van deze informele sfeer. ‘Het is gevaarlijk als de besluitvorming via een informeel circuit loopt waar mensen van zijn uitgesloten. Sfeer mag nooit een excuus zijn om in achterkamertjes de zaken te regelen.’

Het college van bestuur beslist uiteindelijk wat er met de resultaten van de dialoogsessies gebeurt. Het streven is om het project af te ronden voor het honderdjarige jubileum van de RU in 2023.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen