Home NieuwsNederland Studentenaantal blijft stijgen maar ‘mag niet tot extra werkdruk leiden’

Studentenaantal blijft stijgen maar ‘mag niet tot extra werkdruk leiden’

door Myrte Nowee

Vandaag presenteerde de Vereniging van Universiteiten (VSNU) het definitieve aantal  universitaire studenten in 2019-2020. Met 303.299 studenten die momenteel studeren zijn dat er twaalfduizend meer dan vorig jaar. ‘Het aantal studenten stijgt ieder jaar, maar de bekostiging stijgt niet mee.’


Dat Nederlandse universiteiten ieder jaar meer studenten opleiden is volgens VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg iets goeds. ‘Nederland heeft als kennissamenleving hoogopgeleiden hard nodig. De universiteiten leveren hieraan een flinke bijdrage door studenten op te leiden die met nieuwe ideeën klaar zijn om de wereld te veranderen.’


Waarborgen onderwijskwaliteit

Opmerkelijk is dat Duisenberg direct aanhaalt dat het groeiende aantal studenten niet tot extra werkdruk voor docenten of een lagere onderwijskwaliteit voor studenten mag leiden. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse geeft aan hier juist erg bang voor te zijn. ‘We zien dat het aantal studenten al jaren toeneemt, maar dat de bekostiging niet meestijgt. Dat is een belangrijk knelpunt.’ 

‘Het is de verantwoordelijkheid van de politiek om duidelijke maatregelen te nemen.’

Om de problemen in kaart te brengen is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een kostenonderzoek gestart. Deze moet uitwijzen hoeveel geld het de samenleving extra kost om de kwaliteit die Nederland van het onderwijs verwacht te waarborgen. ‘Het is de verantwoordelijkheid van de politiek om aan de hand daarvan duidelijke maatregelen te nemen’, aldus Gillessen. 

Instroom hbo en expats

De groei van het studentenaantal ten opzichte van vorig jaar wordt deels verklaard door een hogere instroom van studenten uit het hbo en door het groeiende aantal internationale studenten. Beide groepen stegen dit jaar met 6%.

Naast dat er meer geld naar onderwijs kan gaan om de onderwijskwaliteit te waarborgen en de werkdruk niet te verhogen is minder studenten toelaten ook een mogelijke oplossing. De optie om universiteiten meer ‘exclusief’ te maken krijgt bij het ISO niet de voorkeur. ‘Wij staan voor toegankelijk onderwijs, maar we zullen de resultaten van het onderzoeken moeten afwachten.’ Deze zullen dit jaar nog gepubliceerd worden. Tot die tijd stijgt het aantal studenten rustig door. 

Tabel: VSNU

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen