Home Artikelen Verdeelde meningen over plannen studentenzaken in coalitieakkoord

Verdeelde meningen over plannen studentenzaken in coalitieakkoord

Gisteren presenteerden GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 in hoofdlijnen het coalitieakkoord bij vergaderlocatie Meneer Vos. Hierin staan de nieuwe plannen die de partijen hebben voor Nijmegen. Over de plannen omtrent studentenkwesties als huisvesting zijn de meningen verdeeld.

Tijdens de presentatie van het coalitieakkoord Ons Nijmegen, Stad van Iedereen op donderdagochtend hebben de betreffende partijen verteld wat zij willen veranderen in de stad. Het ging over verschillende onderwerpen zoals mobiliteit, cultuur, en kansenongelijkheid. Zo benoemden de coalitiepartijen onder andere dat zij meer ruimte willen geven aan fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, en dat ze stagediscriminatie willen aanpakken. Het onderwerp studentenhuisvesting kwam niet ter sprake tijdens de presentatie, maar heeft wel een plek gekregen in het coalitieakkoord. Andere studentenzaken staan ook in het akkoord, maar over de aanpak ervan is niet iedereen het eens.

Studentenhuisvesting

In het coalitieakkoord is een speciaal kopje voor studentenhuisvesting gereserveerd. Daarin stellen de partijen de ambitie om voor 2030 tweeduizend nieuwe studentenwoningen te realiseren, waarvan tenminste duizend door SSH&. De partijen stellen tevens dat studentenhuisvesting een plek krijgt in het Stationsgebied, Winkelsteeg en op de campus. 

Volgens Sander van der Goes, raadslid voor GroenLinks, is dit op het gebied van huisvesting een erg goed coalitieakkoord voor studenten. ‘Via het nieuwe woonfonds gaan we bijvoorbeeld veel investeren in betaalbare studentenwoningen en gaan we huisjesmelkers beter bestrijden’, vertelt hij. Dit zal onder andere gebeuren door een manier te vinden waardoor huurders slecht verhuurderschap kunnen melden. Daarnaast zal de subsidie aan Stichting Huurteams, een stichting die mensen helpt bij conflict met hun verhuurders, verhoogd worden met €150.000, waar dit eerst €60.000 bedroeg. Dit is volgens hem nodig omdat steeds meer studenten in de problemen komen door hoge huurprijzen.

Kayleigh Hofstede, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, is echter minder lovend. ‘Tweeduizend kamers is veel te weinig om het tekort terug te dringen’, zegt Hofstede. ‘Daarnaast is het niet duidelijk hoe de gemeente de helft van deze woningen gaat realiseren’, vervolgt ze. Alhoewel haar reactie op de verhoging van de subsidie voor Stichting Huurteams overwegend positief is, plaatst zij daar wel een kanttekening bij. ‘Dit is nog steeds enkel symptoombestrijding. Het zou beter zijn als het marktaandeel van SSH& vergroot werd’, aldus Hofstede.

Studentenzaken

Volgens Van der Goes komen studenten niet alleen op het gebied van wonen er goed van af maar is het akkoord ook op andere gebieden positief. ‘Er wordt bijvoorbeeld extra geïnvesteerd in de gezondheid van jongeren, waar studenten ook onder vallen en de gemeente faciliteert het gesprek over psychische klachten’, vertelt het gemeenteraadslid. Ook als het om de openbare ruimte en verkeer gaat, is dit akkoord volgens hem positief. ‘We willen de binnenstad autoluw maken’, vertelt hij. ‘Dit maakt de binnenstad toegankelijker voor fietsers en voetgangers. Daarnaast kunnen we zo meer ruimte besteden aan groene plekken waar studenten kunnen chillen met vrienden’, stelt hij.

Op deze andere gebieden zijn de reacties ook verdeeld. Zo is Hofstede kritisch op het feit dat de gemeente weinig vermeldt over de verbetering van openbaar vervoer. ‘De gemeente doet bijvoorbeeld niks aan de overvolle bussen richting de campus’, vertelt zij. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen