Home Artikelen Verplichte aandacht duurzaamheid voor RU-studenten

Verplichte aandacht duurzaamheid voor RU-studenten

door Jip Meijers and Foto: Jetske Adams

Vandaag kondigde de Radboud Universiteit (RU) aan dat het thema duurzaamheid onderdeel gaat uitmaken van alle opleidingen. In tegenstelling tot berichtgeving in andere media gaat dit niet om een verplicht vak over duurzaamheid, maar krijgen alle studenten te maken met duurzaamheidsvraagstukken tijdens hun opleiding.

‘Vandaag heeft de RU bekend gemaakt dat alle studenten die dit jaar zijn begonnen aan hun opleiding te maken krijgen met het onderwerp duurzaamheid’, vertelt Martijn Gerritsen, woordvoerder van de RU. Volgens Gerritsen hebben duurzaamheidsvraagstukken bijdragen uit alle wetenschapsgebieden nodig: ‘Het is goed dat studenten vanuit de eigen discipline over duurzaamheid nadenken. Op die manier kunnen ze ook vanuit die discipline met verstand van zaken bijdragen aan duurzaamheidsvraagstukken, of juist de problemen op dat terrein in kaart brengen.’ Daarnaast vinden studenten en medewerkers dit zelf ook een belangrijk onderwerp, zo blijkt uit gesprekken die de RU met hen heeft gevoerd.  

Duurzaamheid binnen de opleiding

Hoe studies het onderwerp duurzaamheid in hun curriculum zullen verwerken, is aan de opleidingen zelf. ‘Zo heeft rechtsgeleerdheid een redelijk dichtgetimmerd curriculum, dus daar kun je niet zomaar een vak bijplaatsen’, licht Gerritsen toe. ‘Het is bijvoorbeeld wel mogelijk om het onderwerp duurzaamheid als praktijkvoorbeeld in te brengen bij aansprakelijkheidsrecht.’

Het zal per opleiding verschillen op welke manier duurzaamheid in het huidige curriculum wordt verweven. Binnen sommige studies ligt het onderwerp duurzaamheid ogenschijnlijk minder voor de hand. Volgens Gerritsen is dat geen probleem: ‘Vanuit elk vakgebied kun je wel invalshoeken bedenken om daarover na te denken.’ Ook hoeveel aandacht er aan duurzaamheid wordt besteed, is aan de opleidingen zelf. ‘Dat kan per opleiding en per student verschillen, maar iedere student zal ermee in aanraking komen.’

Duurzaamheid als een missie

Op dit moment is de RU al bezig met het onderwerp duurzaamheid. ‘Er zijn al verschillende vakken die aandacht besteden aan sustainable development goals’, aldus Gerritsen. Niet alleen zijn er losse vakken over dit thema, ook in sommige vakgebieden speelt duurzaamheid al langer een belangrijke rol. Zo noemt de woordvoerder als voorbeeld dat wiskunde wordt gebruikt bij het opstellen van klimaatmodellen, om voorspellingen te doen over de ontwikkeling van het klimaat of het voorkomen van te veel vervoersbewegingen in de logistiek.

Volgens de woordvoerder past deze aandacht voor duurzaamheid goed binnen de rol van de universiteit: ‘Deze universiteit is ooit opgericht met emancipatie als belangrijke drijfveer. Vanuit die gedachte komt nu ook onze missie voort om bij te dragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.’ Deze missie is twee jaar geleden als strategie gelanceerd en heeft nu geleid tot het standaard opnemen van duurzaamheid in alle opleidingen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen