Home Opinie & AchtergrondAchtergrondJe goed recht Je Goed Recht: Vakantieaanvraag geweigerd. Mag dit zomaar?

Je Goed Recht: Vakantieaanvraag geweigerd. Mag dit zomaar?

door Redactie

Van huisjesmelkers tot illegaal downloaden en van stagevergoedingen tot het DUO. Studenten komen het recht overal tegen. Op ANS-Online geeft Rechtswinkel Nijmegen-Oost maandelijks uitleg over juridische zaken waar studenten mee te maken krijgen. Deze keer: de vakantieaanvraag.


Tekst: Lieke Oosterveld

De skistokken en snowboards zijn nauwelijks in de kast opgeborgen of er worden alweer druk plannen gemaakt voor de zomervakantie. Of je nu een vakantie boekt voor een paar dagen of meerdere weken, het is altijd verstandig om eerst vrij te regelen bij je werkgever. Meestal levert dit weinig problemen op, maar mag een vakantieaanvraag zomaar worden geweigerd?

Recht op vakantie

Volgens de wet heeft een werknemer recht op een minimaal aantal vakantiedagen per jaar. Dit is vier keer het aantal uren dat je per week werkt, tenzij er in het arbeidscontract of de cao een hoger aantal vakantiedagen is afgesproken. Als je bijvoorbeeld drie dagen per week acht uur werkt, dan heb je dus in principe recht op 96 vakantie-uren, oftewel 12 vakantiedagen per jaar.

Volgens de wet ben je als werknemer verplicht om schriftelijk aan je werkgever door te geven hoeveel vakantiedagen je wanneer wilt opnemen. Je werkgever heeft daarna twee weken de tijd om schriftelijk te reageren op de vakantieaanvraag. Heb je binnen deze termijn geen reactie ontvangen, dan heb je het recht om de vakantiedagen op te nemen zoals je voor ogen had.

Vakantieaanvraag geweigerd

Normaal gesproken kun je als werknemer je vakantiedagen opnemen wanneer jij dat wilt. Een vakantieaanvraag mag dan ook niet zomaar worden geweigerd, tenzij er sprake is van een van de volgende drie situaties. Allereerst kan worden gedacht aan het geval waarin een werknemer onvoldoende vakantiedagen heeft verworven om de vakantie die hij voorstelt op te nemen. Je werkgever is niet verplicht jou 10 dagen verlof te geven, als je maar 7 vakantiedagen hebt opgebouwd. Daarnaast kan een werkgever een aanvraag weigeren wanneer het opnemen van de vakantie ervoor zorgt dat de bedrijfsvoering in de knel komt. Zo zal de eigenaar van een horecazaak in Nijmegen al zijn medewerkers nodig hebben tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Tot slot kan er in het arbeidscontract of de cao iets zijn afgesproken over wanneer een werknemer zijn vakantiedagen wel of juist niet mag opnemen.

Wijziging van de vastgestelde vakantie

Wanneer je vakantieaanvraag eenmaal is goedgekeurd, mag deze niet zomaar worden teruggedraaid. Dit kan alleen in uitzonderlijke situaties. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij onverwachte drukte binnen het bedrijf of als de werknemer onmisbaar is geworden omdat zijn vervanger plotseling ziek is geworden. Het is mogelijk dat de betreffende werknemer inmiddels al wel een vakantie heeft geboekt en daarvoor kosten heeft moeten maken. Daarom bepaalt de wet dat een werkgever in die situatie verplicht is de schade te vergoeden. Bovendien moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld om zijn vakantiedagen op een ander moment op te nemen.

Samenvattend

Als werknemer heb je recht op tenminste het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Deze kun je normaal gesproken naar eigen voorkeur opnemen, zolang je dit maar schriftelijk doorgeeft aan je werkgever. Alleen wanneer je te weinig vakantiedagen hebt opgebouwd, je arbeidscontract of cao een belemmering vormt of de bedrijfsvoering in de knel komt, kan je werkgever de vakantieaanvraag weigeren. Een eenmaal goedgekeurde vakantie kan in principe alleen in uitzonderlijke situaties nog worden gewijzigd. In dat geval heb je wel recht op een schadevergoeding.


Voor gratis advies over geweigerde vakantieaanvragen kun je terecht bij Rechtswinkel Nijmegen-Oost.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen