Home Opinie & AchtergrondColumnsRechte Raap Rechte Raap: Jets Bewuste Sabotage

Rechte Raap: Jets Bewuste Sabotage

door Redactie

Rick Sanders praat er niet omheen. In zijn columns schrijft hij over de actualiteit, de universiteit en het studentikoze. Recht voor zijn raap, met een knipoog en soms wat sarcasme.

 

Verrassing nummer één, de basisbeurs ging heen.
Verrassing nummer twee, arme jongeren doen niet meer mee.
Verrassing nummer drie, Jet dacht van nie.

Maar toch is het zo: het hoger onderwijs wordt steeds minder toegankelijk. De kwetsbare groepen studenten gingen afgelopen jaar minder vaak naar het hoger onderwijs. Met dank aan onder andere de invoering van het leenstelsel. Vooral jongeren van ouders met een laag inkomen, jeugd uit kwetsbare milieus, mensen met een handicap en niet-westerse allochtonen zijn relatief minder het hoger onderwijs ingestroomd. Daarnaast neemt de doorstroming tussen onderwijsniveaus ook af. Sabotage! Bedankt Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs.

Maar Jet zei toch dat deze groepen niet minder zouden gaan studeren of meer zouden lijden onder het leenstelsel? Tot nu toe blijkt het tegendeel. ‘Ordinair’ en ‘bezuiniging’ komen niet in haar woordenboek voor – het gaat immers om een herinvestering. Daar heb ik zelf zo mijn twijfels over. Ik ben benieuwd in hoeverre we deze ‘herinvestering’ gaan terugzien. Bewuste sabotage, Jet is een wolf in camouflage.

Die Jet van tegenwoordig toch. Zij is het suiker in ons zoutvaatje. Zij zit ook vast in haar voortuin de kliklijn te bellen, wanneer studenten net iets te luid een biertje drinken. Vier jaar lenen, werken, studeren en vooral niet genieten van je studententijd of jezelf ontwikkelen. Dat is haar echte visie!

Een heel bataljon aan studenten- en jongerenorganisaties in Nederland gaat de strijd aan tegen Jet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), FNV Jong en enkele politieke jongerenorganisaties. Zij hebben de campagne ‘Is dit de toekomst van het onderwijs?’ gelanceerd. Zij willen dat het onderwijs toegankelijk blijft voor de hele samenleving, zodat studeren in de toekomst niet alleen voor de rijken der aarde is weggelegd. Want op dit moment lijkt het alsof sommige groepen onevenredig hard worden geraakt.

Wellicht overdrijf ik nu en zal het allemaal meevallen. Volgens tegenstanders is er sprake van een eenmalig afschrikken van studenten. Dat geloof ik niet, maar de toekomst zal het leren. Met haar ordinaire bezuinigingen plast Jet mooi in de tank van de samenleving. Deze ‘hervorming’ werkt de groeiende ongelijkheid in de samenleving alleen maar in de hand.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen