Home Opinie & AchtergrondColumnsRonduit Ronduit: Gerard Meijer, bedankt!

Ronduit: Gerard Meijer, bedankt!

door Redactie

In zijn spitsvondige columns zet student Jurijn Timon de Vos vraagtekens bij ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden in het (studenten)leven. Zijn doel: het bestrijden van onverschilligheid.

Mij is verteld dat een debuterend columnist niet meteen te scherp uit de hoek moet komen. Dit zou lezerspubliek afschrikken. Wie ben ik, traditiegetrouw als ik ben, om van deze richtlijn af te wijken? Ik zal in mijn eerste kolomschrijfsel zachtmoedig van wal steken, namelijk met dankbetuigingen.

Ingegeven door de actualiteiten spreek ik mijn woorden van dank uit richting de vertrekkend voorzitter van het College van Bestuur: Gerard Meijer. De roerganger van de universiteit gaat ons verlaten. Hij zal Nijmegen inruilen voor Berlijn. Wij Radboudianen zullen niet alleen zijn persoon, maar vooral zijn grootste verdienste missen: de ‘RU-branding’. Het was immers Meijers College dat de Radboud Universiteit eigenhandig op de wereldkaart zette. En hoe!

Uiteraard niet door zoiets banaals als onderwijsverbetering of meer studentenbegeleiding, maar door onze provinciale universiteit te herdopen tot de prestigieus klinkende Redboed Joeniveursitie. In navolging van de perifere universiteiten van Tilburg en Maastricht schonk Prof. dr. Meijer ons eindelijk de verengelsing die de RU uit het slop zal trekken. Zo wist het Soeterbeeck-programma alleen al door de afgedwongen naamsverandering naar Radboud Reflects een kwaliteitsslag te maken die zijn weerga niet kent. Dat was niet de enige winst: om omslachtigheid tegen te gaan, besloot de RU op de sociale media voortaan uitsluitend in het Engels te communiceren. Hoe visionair!

De resultaten van deze Meijeriaanse Omwenteling zijn zeker niet gering. Zo bogen deze zomer hele Duitse volksstammen af richting de nieuwe Engelstalige bachelorstudie Psychology, voorheen ook wel bekend als Psychologie. Anders dan bij de Nederlandstalige opleiding wordt de kwaliteit van deze studie wél zonder meer gegarandeerd. Dat is een geruststelling.

Alhoewel de RU-kassa hierdoor zelden zo hard gerinkeld heeft, kan de trotse Collegevoorzitter zijn succes niet wereldkundig maken. De nietsontziende Onderwijsminister Bussemaker verbiedt hem immers te erkennen dat het positieve financiële resultaat het doel was van zijn verengelsingspolitiek. De achterhaalde, Nederlandstalige wetgeving heeft geen oog voor doorpakkers als Meijer, zo blijkt maar weer.

Gerard Meijer, nogmaals dank voor het in gang zetten van deze gedurfde vooruitgang! Vanaf nu zal alles beter worden. Wij, dankbare studenten, zullen zo snel mogelijk getrouw volgen. VOX News, uw spreekbuis, is al om. In de taal der progressieven berichtte het universiteitsblad al over heuse ‘Hot Snack Vending Machines’. Zonder twijfel zal deze vorm van journalistiek het academische imago van de RU ten goede komen. Dankzij uw daadkracht gaat iedereen mee! Althans, bijna iedereen. Ikzelf, hoezeer het me ook spijt, zal niet meekunnen, traditiegetrouw als ik ben.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen