Home Artikelen Het Studentenstandpunt: Stemmen

Vandaag de dag vindt iedereen overal ergens wat van en vliegen de meningen je om de oren. Wat is eigenlijk het standpunt van de Nijmeegse student rondom actuele thema’s? In Het Studentenstandpunt geven leden van het Radboudstudentenpanel hun kijk op de zaak. Dit keer: Stemmen.Jasper (24), masterstudent Fiscaal Recht

Na deze verkiezingen wil ik vooral een ander poppetje zien als premier. De huidige coalitie blijft waarschijnlijk toch zitten, dus een nieuwe voorman- of vrouw binnen die regering is de beste manier om verandering teweeg te brengen en het vertrouwen in de politiek terug te krijgen. Ik heb in het verleden vaak VVD gestemd, soms ook vanuit strategische overwegingen, maar nu ga ik voor D66. Sigrid Kaag is namelijk de meest premierwaardige kandidaat.

Bovendien verbetert een vrouwelijke premier ook de positie van de vrouw. Ik twijfel wel nog tussen Kaag en Jetten. Hij is de afgelopen tijd ontzettend gegroeid en is een stuk losser dan Kaag: dat spreekt me aan. Als ik uiteindelijk op Jetten stem maakt dat bovendien toch niet echt uit voor Kaags positie. De keuze tussen beide maak ik waarschijnlijk in het stemhokje.

Ik heb toch nog een tijdje getwijfeld over Wopke Hoekstra. Hem zag ik ook wel voor me als minister-president, maar hij viel de afgelopen tijd toch tegen. Tijdens de debatten kwam hij niet overtuigend over, stond hij vaak te zweten en maakte hij missers op de inhoud. Bovendien is het CDA ook niet echt mijn partij, met het oog op bijvoorbeeld de subsidies die ze aan boeren willen toebedelen. D66 sluit beter aan bij mijn idealen, het progressieve karakter en de focus op duurzaamheid en onderwijs staan mij heel erg aan.

Isabel (22), bachelorstudent Sociologie

Voor mij is privacy heel belangrijk tijdens deze verkiezingen. Stap voor stap krijgt de politie meer bevoegdheid om camera’s op burgers te richten en ze online in de gaten te houden. Ik doe niets wat niet mag worden gezien, maar vind dat je moet kunnen zijn wie je bent zonder dat de overheid daar op toekijkt. Ik twijfelde daarom tussen de Piratenpartij, die als one-issuepartij veel doet om privacy te waarborgen, en GroenLinks.

Als de Piratenpartij in de kamer komt, is dat maar met één zetel die wordt ingenomen door de lijsttrekker. Die overtuigde me echter helemaal niet. Ik stem daarom waarschijnlijk op een GroenLinkskandidaat met een technologische achtergrond die zich bezighoudt met privacy, of op de eerste jongere. De stem van de jeugd wil ik namelijk extra promoten.

Het spreekt me dan ook erg aan dat GroenLinks zich zo sterk staat voor klimaat en opkomt voor jongeren en studenten. Dat is belangrijk voor toekomstige generaties, maar ook voor de onze. Ik hecht daarom veel belang aan de vertegenwoordiging van jongeren. Zij hebben de minste macht en stemmen ook relatief weinig, waardoor er beperkte jongereninspraak is. Daardoor worden ze weer niet vertegenwoordigd, wat ertoe leidt dat er weinig interesse is in de politiek en ze minder stemmen. Die cirkel moet worden doorbroken.

Tim (18), bachelorstudent Politicologie en Bestuurskunde

Na een tijdje over JA21 te hebben getwijfeld, stem ik toch op de VVD. Ik neigde naar Eerdmans’ partij omdat de VVD wat naar links is opgeschoven. Ze willen in hun verkiezingsprogramma bedrijven bijvoorbeeld meer belasten en geven niet aan dat er door de grote steunpakketten flink moet worden bezuinigd. Dat vind ik te naïef. Daarnaast vind ik Rutte en zijn partij op sociaal-cultureel vlak soms wat twijfelachtig. Ik ben niet per se voor Zwarte Piet, maar dat hij zijn standpunt daarover switchte is niet standvastig.

De regering moet een duidelijke grens trekken bij dit soort thema’s, hetzelfde geldt voor de diversiteitsquota waar ik wel tegen ben. JA21 is wat dat betreft representatiever voor mijn mening. Hun standpunten voor het beperken van abortus, uit de EU stappen en weinig klimaatmaatregelen hebben me toch doen besluiten om op de VVD te stemmen. Die partij trekt me bovendien toch omdat zij staan voor het nemen van financiële verantwoordelijkheid. Het behouden van het leenstelsel is bijvoorbeeld een goede zaak, daardoor moet je als student zelf nadenken over de keuzes die je maakt tijdens je studietijd. Daarnaast is individuele vrijheid voor mij belangrijk. Daarom stem ik ook op een JOVD’er, de nummer dertig op de lijst, die net als de rest van de jongerenafdeling kritisch blijft op de VVD en een kleinere overheid wil. 

Bram (20), bachelorstudent Geschiedenis

Mijn stem gaat dit jaar naar Pieter Omtzigt, de nummer twee van het CDA. Ik wil hem belonen voor zijn inzet in de toeslagenaffaire, waarin hij er echt persoonlijk op toeziet dat de gedupeerden gerechtigheid krijgen. Dat is de meest recente politieke gebeurtenis die echt een indruk bij me heeft achtergelaten. Bovendien wil ik hem een hart onder de riem steken omdat hij niet is verkozen tot partijleider. Als hij echt veel voorkeursstemmen krijgt, is het moeilijk om nog om hem heen te gaan en komt hij wat gelijker in de rangorde ten opzichte van lijsttrekker Wopke Hoekstra.

Ook het CDA als partij past goed bij mij door het christelijke maar klein-beetje-linkse karakter. Ze zijn voor mij de gulden middenweg tussen de erg christelijke ChristenUnie en SGP en radicale SP en de zwakke PvdA. Van huis uit ben ik een PvdA’er, maar ze onderscheiden zich tegenwoordig amper met hun standpunten van andere linkse partijen. Wat me aantrekt in het CDA is het belang dat die partij hecht aan het kerngezin. Ik wil later graag een gezin en vindt de christelijke waarden die daaraan zijn verbonden erg aantrekkelijk. Wat betreft euthanasie vind ik het jammer dat het CDA nog wat conservatief is. Dat leidt volgens mij alleen maar tot meer zelfdodingen. Ook hun inzet voor LGHBTI+ rechten vind ik nog te beperkt.

De rest van ons studentenpanel stemt op GroenLinks, VOLT en de VVD. De leden zijn eensgezind wat betreft klimaatbeleid: ze hopen dat hun stem aan meer maatregelen bijdraagt. De gewenste invullingen hiervan lopen uiteen van kernenergie en klimaatgericht bouwen tot oplossingen in Europees verband. In de komende edities van Het Studentenstandpunt komen zij aan het woord en laten ze hun licht schijnen op andere actuele thema’s.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen