Home Opinie & AchtergrondIngezonden [Ingezonden] Houd kamernood buiten de deur

[Ingezonden] Houd kamernood buiten de deur

door Redactie

Damien Oud, fractievolger van D66, en Dennis Walraven, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, vinden dat het nieuwe kamerverhuurbeleid, opgesteld door wethouder Velthuis, op enkele punten moet worden gewijzigd, omdat anders kamernood op de loer ligt. ‘Het zou een doodzonde zijn als studenten noodgedwongen moeten pendelen, omdat ze hier geen kamer kunnen krijgen.’

Dat Nijmegen in 1923 een universiteit kreeg, was een geschenk. Je zou je niet willen inbeelden hoe de stad erbij zou liggen zonder universiteit, zonder studenten: “Een stoplicht springt op rood, een ander op groen. In Nijmegen is altijd wat te doen.” Studenten brengen leven in de brouwerij, en daarom moeten we hun aanwezigheid koesteren. Waar verschillende levensstijlen naast elkaar bestaan ontstaat soms frictie. Op de inspraakavond over kamerverhuur van de gemeenteraad van 28 september was die frictie ook hoorbaar. Het is een compliment aan de stad Nijmegen en zijn inwoners dat niet de emotie maar de zoektocht naar een oplossing de boventoon voerde.

Jaarlijks worden er zo’n zestig klachten bij de gemeente Nijmegen ingediend vanwege overlast van studentenkamers. Op een studentenpopulatie van ca. 17.100 in Nijmegen, zijn die zestig klachten incidenten te noemen. Deze probleemgevallen worden op dit moment niet goed aangepakt door de gemeente. Er wordt nauwelijks op overlast gehandhaafd waardoor irritatie ontstaat bij omwonenden.

De gelegenheid voor de inspraakavond was het nieuwe kamerverhuurbeleid van de gemeente. Wethouder Velthuis (SP) stelt voor deze problemen aan te pakken met nog meer regels. Zo zou bijvoorbeeld iedere keer dat iemand een huis wil verhuren een leefbaarheidstoets moeten worden afgenomen. Leefbaarheid is niet te objectiveren, en zo’n toets werkt willekeur van de overheid in de hand. Die nieuwe regels pakken het bestaande probleem niet aan, en schrikken potentiële verhuurders af. De student die op kamers wil is uiteindelijk de dupe, omdat de markt zich zo minder snel kan aanpassen aan de toegenomen vraag.

De argumenten waarmee dit beleid wordt verdedigd? Een klein aantal klachten en het idee dat de aanwas van nieuwe studenten afneemt door het leenstelsel. Dit mag dan wel zo zijn, maar deze universiteit spreekt de ambitie uit om te groeien én om meer internationale studenten aan te nemen. Internationale studenten moeten hoe dan ook op kamers. Nijmegen moet de ambities van deze universiteit serieus nemen. Het beste instrument om die toestroom studenten op te vangen is een flexibele huurmarkt die snel op de komst van nieuwe studenten kan inspelen. Zo houden we kamernood buiten de deur.

Met deze nieuwe regels ligt kamernood juist op de loer. Het zou een doodzonde zijn als studenten noodgedwongen moeten pendelen, omdat ze hier geen kamer kunnen krijgen. Het is in het belang van heel studerend Nijmegen, van alle verenigingen en studentenorganisaties om kamernood te voorkomen. We hechten grote waarde aan de studentenstad Nijmegen, en we zien de plannen graag op een aantal punten gewijzigd. Allereerst moet de leefbaarheidstoets worden geschrapt, en laten we de kosten en vereisten voor de vergunning ongewijzigd. Ten tweede zetten we in op handhaving van de bestaande regels. Want waarom zou je nieuwe regels invoeren als je de oude nog niet handhaaft? Zou houden we Nijmegen een gezellige studentenstad met ruimte voor iedereen.

Geschreven door:
D. Oud, Gemeenteraadsfractie D66 Nijmegen en D. Walraven, Voorzitter Universitaire Studentenraad

Ondersteund door:
M. van Halteren, Praeses der N.S.V. Carolus Magnus, G. Heldens, Praeses der N.S.V. Ovum Novum, J. Overkamp, Praeses der N.D.F. Argus, F. Boone, Voorzitter Studentenvakbond AKKU en J. Oegema, Voorzitter B.O.S.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen